Město Rakovník
MěstoRakovník

Dotazy od občanů

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Po kolika kolech jezdí běžné auto 
Autor: Jaroslav Růžek

Dobrý den,

OZV č.4/2019 je vydána na základě zákona č. 565/1990 Sb.,  o místních poplatcích. "Poplatek za komunální odpad" je zkratka pro místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který je dle uvedeného zákona  příspěvkem do systému nakládání s odpady a pro jeho stanovení není rozhodné, v jaké míře je tento systém poplatníkem využíván. OZV č. 4/2019 v souladu se zákonem stanovuje, že místní poplatek za komunální odpad platí fyzická osoba přihlášená v obci a fyzická osoba, která má ve vlastnictví byt, rodinný dům nebo stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Pokud jsou tedy nájemníci v  předmětných bytech přihlášeni k pobytu v Rakovníku, platí poplatek za komunální odpad v Rakovníku, pokud jsou přihlášeni v jiné obci, která má zaveden místní poplatek na základě uvedeného zákona, platí poplatek tam, kde jsou přihlášeni, ačkoli  tam žádný odpad nevytvářejí. Z bytu, ve kterém není přihlášena žádná fyzická osoba, platí majitel bytu poplatek ve výši odpovídající poplatku za  jednu fyzickou osobu.

S pozdravem

Jirka Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ, 13. 2. 2020
Autor: MLEONARD

Dobrý den, 

lávka u zimního stadionu byla naposledny kontrolována v roce 2014, součástí zprávy z mostní prohlídky je uvedení data, do kterého má být provedena další prohlídka. Kontrola lávky u zimního stadionu proběhne do konce roku 2020.

K zasypání Vámi uvedené cesty proběhne v jarních měsících.

S pozdravem

Jirka Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ, 7. 2. 2020
Autor: Petra

Dobrý den,

ano, plánuje. Kontejnerové místo zde bude zřízeno v jarních měsících. 

S pozdravem

Jirka Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ, 7. 2. 2020
Autor: Michal Zelenka

Dobrý den,

souhlasíme, že chodník je v současnosti v horším stavu, nicméně tento stav nebude trvalý. Chodník necháme zatravnit a opět zde bude umožněno po něm chodit. Se zadlážděním se prozatím nepočítá.

S pozdravem

Jirka Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ, 7. 2. 2020
Autor: Lenka Dubová

Dobrý den,

během jarních prázdnin v Rakovníku bude aquapark otevřen ve všední dny od 10 - 21 hodin. Na zimním stadionu se o jarní prázdniny počítá s přidáním dopoledních časů pro veřejné bruslení.

S pozdravem

Jirka Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ, 5. 2. 2020
Autor: Michal Zelenka

Dobrý den, 

pokud máte na mysli opěrné zdi mezi Schleyderovou a Riegrovou ulicí u bytového domu, tak ty nejsou v majetku města a SVJ si nápravu musí domluvit se zhotovitelem. Nedávno se zde stále pracovalo, je tedy možné, že práce ještě nejsou ukončeny. Práce zde provádí společnost UNISERVIS HAŠEK, s.r.o., kontakt na stavbyvedoucího této stavby pana Kučabu je 725 544 497.

Nejsme si jisti, jaký chodník máte na mysli. Pokud chodník dole v Myslbekově ulici, tak ten byl hliněný i před výkopovými pracemi, akorát byl zarostlý trávou. Nejprve se uvažovalo o jeho zadláždění, ale hrozilo zřícení plotu (zdi), která s ním sousedí, protože je ve špatném stavu. Toto jsme nechtěli riskovat a tak zůstane prozatím v původním stavu. Pokud máte na mysli jiný chodník, upřesněte nám prosím jeho lokalitu.

S pozdravem

Jirka Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ, 5. 2. 2020
Autor: Lenka Dubová

Dobrý den,

v průběhu roku probíhá revize všech dětských hřišť v majetku města. Váš podnět byl přidán do plánu oprav. Oprava proběhne, jak jen to bude možné. 

EDIT: Oprava již proběhla.

S pozdravem

Jirka Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ, 28. 1. 2020
Autor: Lenka Dubová

Dobrý den,

dvířka s oplocením tohoto dětského hřiště jsou v majetku města, váš podnět byl proto předán odboru správy majetku a v nejbližší době dojde k opravě. Údržba hracích prvků je však v režii Palečku.

S pozdravem

Jirka Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ, 28. 1. 2020
Autor: Jiří

Dobrý den,

tuto prostřední části v ul. Malinovského řeší rekonstrukce ul. Malinovského, Rubínova a Rejčkova, na kterou je zpracována projektová dokumentace a bylo na ni vydáno pravomocné stavební povolení. V současné chvíli se čeká na vhodnou dotaci, aby stavba mohla započít. Vybudování Vámi požadovaných chodníčků by bylo neefektivní vynakládání veřejných prostředků, protože by v případě realizace stavby muselo dojít k jejich odstranění.

S pozdravem

Jirka Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ, 28. 1. 2020
Autor: Tomáš Novák

Dobrý den,

tento pozemek není  žádným druhem komunikace ani veřejné zeleně a parkování zde není omezeno žádným dopravním značením. Předmětné vozidlo tu v této pozici nic neporušuje ani nebrání ve výhledu v křižovatce. O reklamní poutač, který by měl vliv na řízení vozidla, se nejedná, zároveň se nejedná o vrak, vozidlo je schopné provozu na pozemních komunikacích. Polepy nebrání v užívání vozidla a v podstatě záleží na majiteli, čím si svůj vůz polepí, pokud budou dodrženy bezpečnostní standardy.  Pokud by se však jednalo o klasické reklamní zařízení, tak by jeho umístění na tomto pozemku podléhalo povolení.

Jirka Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ, 23. 1. 2020

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení