Město Rakovník
MěstoRakovník

Dotazy od občanů

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Po kolika kolech jezdí běžné auto 
Autor: Mourek

Dobrý den,

zatím poslední konané zasedání zastupitelstva města se uskutečnilo 16. 9. 2019, tudíž zveřejněná usnesení jsou nejaktuálnější. Přijatá usnesení najdete pod položkou "Samospráva" a dále "Zastupitelstvo". Další zasedání zastupitelstva města se bude konat 9. 12. 2019 v Kulturním centru v Rakovníku.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 15. 11. 2019
Autor: Václav Kinkor st.

Dobrý den, 

z důvodu novely zákona o místních poplatcích vyhlášené ve sbírce zákonů dne 6. 11. 2019 bude zastupitelstvo města na svém jednání dne 9. 12. 2019 schvalovat nové znění obecně závazných  vyhlášek o místních poplatcích zavedených na území města Rakovníka.  Sazba "poplatku za odpady" je stanovena  OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a v současné chvíli tedy nevíme, zda zastupitelé na svém jednání dne 9. 12. 2019 rozhodnou poplatek ponechat ve stávající výši nebo jej změnit.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 14. 11. 2019
Autor: MLEONARD

Dobrý den,

v příštím roce bude probíhat projektování rekonstrukce budovy Omáčkovny, realize je výhledově v plánu v letech 2020-21, dle finančních možností města. Co se týče opravy děr ve Spalově ulici, tak pokud v letošním roce ještě proběhne pokládka živice a umožní to klimatické podmínky, tyto díry budou vyspraveny.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 11. 11. 2019
Autor: Jaroslav

Dobrý den,

důvod rekonstrukce uvedl vlastník komunikace (v tomto případě Středočeský kraj) jako opravu povrchu a mostu v tomto úseku. Pokud byste požadoval podrobnější odůvodnění, kontaktujte prosím kraj. Komunikace z Lišan na Krupou je již průjezdná, probíhají zde však stále práce na silnici. Opravený úsek bude končit v místě, kde uvádíte. V tomto rozsahu se vlastník silnice (Středočeský kraj) rozhodl komunikaci opravit.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 11. 11. 2019
Autor: Martina Svobodova

Dobrý den,

otevření bazénu je plánováno na začátek roku 2020.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 4. 11. 2019
Autor: Jan Vitner

Dobrý den,

město rekonstrukci ulice Jiráskova určitě plánuje, avšak rekonstrukce probíhají v koordinaci se síťaři. Každý rok se provádí aktualizace těchto koordinací, v tuto chvíli máme od síťařů informaci, že do ulice Jiráskova se výhledově dostanou nejdříve v roce 2023-2024. Jakmile budou mít síťaři dokončeno, může rekonstrukci povrchů realizovat město. Nicméně tyto termíny neznamenají, že jakmile síťaři skončí, začne rekonstrukce povrchů, protože samozřejmě bude záležet na aktuálních finančních možnostech města v tom daném roce.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 1. 11. 2019
Autor: Pokorná

Dobrý den,

město tuto záležitost vyhláškou neupravuje. V rámci zákona o ovzduší se v otevřených ohništích smí pod odhledem pálit pouze suchý rostlinný materiál. Rozdělávání ohně je však upraveno protipožárními nebo požárními předpisy Hasičského záchranného sboru příslušného kraje. Před pálením většího množství, např. listí, doporučujeme využít aplikaci "Evidence pálení" (https://paleni.izscr.cz/), která slouží k ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru. 

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 31. 10. 2019
Autor: V. Frančová

Dobrý den,

v současnosti probíhá v součinnosti s Ravosem pravidelná podzimní deratizace potkanů. 

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 31. 10. 2019
Autor: Jaromír Mošner

Dobrý den,

ano, toto světlo bude vyměněno v rámci rekonstrukce ulice Zd. Štěpánka.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 30. 10. 2019
Autor: Marie Horáková

Dobrý den,

vedle Kauflandu bude vybudován hobby market, nemáme informaci o dalších obchodech/krámcích. Tuto informaci by Vám poskytl investor stavby.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 10. 10. 2019

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení