Město Rakovník
MěstoRakovník

Dotazy od občanů

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Po kolika kolech jezdí běžné auto 
Autor: Mária

Dobrý den,

tzv. letní údržba začíná každoročně 1. 4., kdy se zahájí metení ulic a údržba po zimě, vč. případných oprav.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 2. 3. 2017
Autor: Ing.Pavel Šejna

Dobrý den,

na Vaši otázku není možné jednoznačně odpovědět. Proces pořizování má několik fází a každá může trvat různě dlouho. Nyní jsme ve fázi po společném jednání před veřejným projednáním.

Proběhlo vyhodnocení společného projednání a dohodovací řízení s dotčenými orgány. Dokumentace s návrhem vyhodnocení byla postoupena krajskému úřadu, od něhož jsme obdrželi kladné stanovisko.

Nyní budou zpracovateli předány pokyny pro úpravu dokumentace pro další kolo projednávání - tím je veřejné projednání.

Termín konání veřejného projednání bude zveřejněn po obdržení upravené dokumentace od zpracovatele. Veřejné projednání se koná nejdříve 30 dnů od zveřejnění oznámení a upraveného návrhu ÚP na úřední desce.

Na základě vyhodnocení připomínek a námitek se tento proces může i několikrát opakovat. Samotné schválení nového ÚP je až úplně posledním krokem. ÚP se stává platným 15 dnem po jeho vydání formou opatření obecné povahy a zveřejnění na úřední desce města.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 2. 3. 2017
Autor: Daniela Brunnerová

Dobrý den,

městská policie pravidelně dopoledne i odpoledne provádí pěší kontrolní a hlídkovou činnost na Husově náměstí. Zde se snaží hlídka kontrolovat mj. i zaparkovaná vozidla.

Ke zmíněnému vozidlu můžeme uvést, že majitel vozidla byl upozorněn a vozidlo se již na náměstí nenachází. Není to první případ, kdy hlídka zvolila totožný postup. 

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 28. 2. 2017
Autor: Petr Fric

Dobrý den,

v posledních několika letech věnuje město Tyršově koupališti velkou pozornost a do jeho opravy investuje značné finanční prostředky. Za posledních několik let došlo k rekonstrukci WC, vybudování nové kanalizace a přívodu vody do areálu. V roce 2015 došlo k opravě střechy u 10 chatek, v letech 2015 a 2016 byl proveden nátěr chatek prostřednictvím správce (barvy hradilo město). Dále jsme v roce 2015 a 2016 zakoupili do areálu nové matrace a lůžkoviny, bylo vybudováno nové dětské hřiště. Za poslední 3 roky investovalo město do koupaliště jen v rámci běžné údržby téměř 1 mil. Kč.

Město také připravilo studii revitalizace Tyršova koupaliště, kterou si můžete prohlédnout zde: rozvoj-mesta/pripravovane-projekty/revitalizace-tyrsova-koupaliste/. 

V letošním roce dále plánujeme vybudování dešťové kanalizace a vybudování nového vchodu včetně dalších nových WC.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 23. 2. 2017
Autor: Jan Sklenář

Dobrý den,

přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích se stanovuje a řídí podle §77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. O tom, zda se jedná, či nejedná o pozemní komunikaci, rozhoduje pouze silniční správní úřad, nikoli vlastník pozemku, který se domnívá, že se nejedná o žádný z druhů pozemních komunikací.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 22. 2. 2017
Autor: Zdeněk Moravec

Dobrý den,

v Rakovníku není od roku 2002 žádná měřící stanice zjišťující kvalitu ovzduší. Posuzování úrovně znečištění provádí na základě zákona o ochraně ovzduší Ministerstvo životního prostředí a pro ministerstvo tuto povinnosti zajišťuje Český hydrometeorologický ústav v Praze (ČHMÚ). ČHMÚ posuzuje úroveň znečištění stacionárním měřením, modelovým výpočtem, příp. jejich kombinací. S ohledem na to, že v Rakovníku žádná měřící stanice není, odborné odhady ročních průměrů koncentrací znečišťujících látek jsou posuzovány na základě výsledků okolních měřících stanic a mapových podkladů vyhotovených na základě modelů, tj. výpočtů úrovně znečištění ovzduší. Modelové výpočty provádí autorizovaná osoba a podkladem pro modelování jsou emise, meteorologické podmínky a měření v síti monitorovacích stanic.

Veškerá data o kvalitě ovzduší v jednotlivých městech a krajích naleznete na stránkách ČHMÚ (http://portal.chmi.cz/historicka-data/ovzdusi). Na těchto stránkách můžete sledovat aktuální i historická data stavu ovzduší v jednotlivých krajích i městech.

Vznik smogové situace a její ukončení taktéž vyhlašuje ČHMÚ a veřejnost informuje prostřednictvím veřejně přístupného portálu a médií. Současně jsou také informovány i inspekce, dotčené kraje a obce.

Město Rakovník v současné době požádalo ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka o obnovení měřící stanice kvality ovzduší v Rakovníku.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 16. 2. 2017
Autor: Jana Čermáková

Dobrý den,

v případě odchytu toulavé kočky řešíme její umístění do dostupného kočičího útulku za jednorázový poplatek. Kočky řešíme individuálně vzhledem k jejich volnému pohybu po veřejném prostranství. Občané nemají oprávnění k odchytu kočky, případný odchyt řeší vždy MP Rakovník, která se mmj. poptává v okolí, protože ne vždy každá kočka, která někoho následuje, nebo se potuluje po veřejném prostranství, je toulavá.

V případě, že máte podezření na toulavou kočku, oznamte to, prosím, městské policii, která rozhodne o dalším postupu.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 3. 2. 2017
Autor: Dana Růžičková

Dobrý den,

osoby starší 70 let mají nárok na úlevu ve výši 50 %, a to od měsíce, ve kterém tohoto věku dosáhly.

Převodem je možné poplatek uhradit na číslo účtu 51005100/0300, ale pro bezhotovostní platbu je potřeba uvést také příslušný variabilní symbol. Bližší informaci Vám poskytne paní Denisa Brožová v budově radnice, kanceláři č. 9, případně na tel. 313 259 104, nebo e mailové adrese dbrozova@murako.cz.

S pozdravem

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 1. 2. 2017
Autor: Miroslav Hájek

Dobrý den,

informaci o závadě jsem předala kolegyni Petře Vostárkové, která má tuto agendu na starosti. V případě, že bude nutné ceduli úplně vyměnit, trvá výroba a dodání nové cca 3 týdny, proto prosíme o strpení.

S pozdravem 

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 30. 1. 2017
Autor: Heřman Chromý

Dobrý den,

město Rakovník nemá k dispozici žádné prostory pro osoby bez domova.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 26. 1. 2017

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení