Město Rakovník
MěstoRakovník

Vyhlášení dotačního programu na úseku památkové péče pro rok 2020

památky

MěÚ Rakovník, odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu oznamuje vyhlášení programu Ministerstva kultury ČR - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Městský úřad Rakovník, odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu oznamuje vyhlášení programu Ministerstva kultury ČR (viz. www.mkcr.cz) Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).  Minimální podíl vlastníka je 20% z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Příspěvek z Programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou akci ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva kultury v oblasti památkové péče. Minimální výše příspěvku je 50.000,- Kč.

Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací nebo jiných subjektů. Další informace naleznete v zásadách programu, jejichž součástí je také formulář žádosti. Pro správní obvod Městského úřadu Rakovník byla určena celková částka 1.186.000,- Kč.

Zájemci mohou podávat žádosti na předepsaném formuláři na adresu: Městský úřad Rakovník, odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu, Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník, do 28. 2. 2020, včetně všech příloh.  Práce musí být zrealizovány a zúčtovány v roce 2020. Kontaktní osoby:  Ing. Tomáš Kapsa, tel.: 313 259 206, e-mail: tkapsa@ murako.cz, Bc. Barbora Knorová, tel. 313 259 201, e-mail: bknorova@murako.cz, Veronika Sklenářová, tel 313 259 207, e-mail: vsklenarova@murako.cz.  

Po zkušenostech z předchozích kol tohoto dotačního programu vyzýváme žadatele, aby svůj záměr požádat o dotaci a její výši oznámili předem, nejpozději do 15. 2. 2020 pracovníkům oddělení památkové péče MěÚ Rakovník.

 

Ing. Tomáš Kapsa 

vedoucí odboru školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy

a cestovního ruchu Městského úřadu Rakovník

V Rakovníku dne  3. 2. 2020

Datum vložení: 3. 2. 2020 12:54
Datum poslední aktualizace: 5. 2. 2020 13:05
Autor: Jiří Cafourek

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení