Město Rakovník
MěstoRakovník

Opatření v rámci vyhlášení nouzového stavu (EDIT: 3.4.2020)

Covid-19

Vláda ČR vyhlásila pro území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30. dnů.

Informace o nemoci COVID-19 najdete ZDE.

Ke dni 1. 4. 2020 je ve Středočeském kraji celkem 429 potvrzených případů tohoto onemocnění. Na okrese Rakovník je potvrzeno 9 pozitivních nálezů. ZDROJ ZDE.

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30. dnů.

Usnesení vlády najdete ZDE.

Zdroj: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

Aktuality ke dni 2. 4. 2020

Distribuce dezinfekce

V současné době navážíme z Benešova omezené množství dezinfekce Anti COVID, kterou mj. i pro okres Rakovník zajistil Středočeský kraj (dne 1. 4. proběhla třetí dodávka, 2. 4. se očekává čtvrtá).
Tato dezinfekce je určena pro osobní hygienu (na ruce) i pro dezinfekci ploch. Prozatím však máme dezinfekci určenou pouze pro obce našeho okresu (kterou postupně rozdáváme) a pro samotný Rakovník bude nejspíš k dispozici až příští týden (po zavezení skladu v Benešově). Jakmile budeme mít dezinfekci určenou pro město Rakovník k dispozici, budeme o možnostech distribuce občany města dále informovat.

Zápisy do prvních tříd ZŠ

Zápis do prvních tříd základních škol se na základních školách v Rakovníku koná bez přítomnosti dětí.On-line registraci k zápisu provedou zákonní zástupci v době od 6. do 21. dubna 2020. Další informace týkající se zápisů včetně odkazů na registrační formuláře najdete na webových stránkách 1. ZŠ Rakovník (https://1zsrako.cz/), 2. ZŠ Rakovník (https://2zsrako.cz/) a 3. ZŠ Rakovník (https://www.3zsrako.cz/).

Samotný zápis proběhne na základních školách v termínech zvolených zákonnými zástupci při on-line registraci v období od 14. do 22. dubna 2020.

Nakládání s odpadem

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie najdete na letáku od Ministerstva životního prostředí. Odkaz ZDE.

Aktuality ke dni 31. 3. 2020

Podle usnesení vlády České republiky č. 311 ze dne 26. března 2020 a č. 354 ze dne 31. března 2020 může OSVČ po splnění stanovených podmínek požádat o dotaci z programu „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ pro daný kalendářní měsíc ve výši 424 Kč/den.
Po vyplnění žádosti a jejím doručení Ministerstvu průmyslu a obchodu, proběhne schvalovací proces zaslané žádosti.
Žádost je platná pro jeden kalendářní měsíc a v případě zájmu o dotaci v dalším kalendářním měsíci je nutné opakované podání žádosti.
Návod pro správné podání žádosti naleznete ZDE.

 

Mimořádná opatření ze dne 30. 3. 2020

Veškerá opatření, která vláda schválila kvůli šíření koronaviru, se prodlužují do 11. dubna.

Mimořádná opatření ze dne 23. 3. 2020

Na základě jednání vlády vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkou například cest do zaměstnání či obstarávání základních životních potřeb, jako je například nákup potravin. Současně se nařizuje omezit pohyb na veřejně dostupných místech a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Pobývat na veřejně dostupných místech se umožňuje nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu.

Zdroj: https://www.mzcr.cz/dokumenty/za-ucelem-ochrany-verejneho-zdravi-naridilo-ministerstvo-zdravotnictvi-pobyvat-n_18822_1.html

Mimořádná opatření ze dne 23. 3. 2020

  • Veškerá opatření, která vláda schválila kvůli šíření koronaviru, se prodlouží do 1. dubna.
  • Vláda znovu změnila čas vymezený pro nakupování seniorů. Nově bude od středy od 8 do 10 hodin. V menších prodejnách do 500 metrů čtverečních navíc nebude platit žádné omezení. Ve velkých obchodech se čas posunul o hodinu, aby si lidé mohli cestou do práce nakoupit.
  • Vláda odpustila živnostníkům minimální zálohy za zdravotní a sociální pojištění.
  • Pozdní zaplacení daně z nemovitosti nebude sankcionováno.
  • EET se odloží na dobu tři měsíce po skončení nouzového stavu.

Krizové opatření ze dne 15. 3. 2020

Vláda ČR přijala krizové opatření, kterým s účinností ode dne 16. 3. 2020 od 00:00 hod. do dne 24. 3. 2020 do 6:00 hod. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s určitými výjimkami (viz. usnesení vlády). 

Usnesení vlády najdete ZDE.

Zdroj: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/rozhodnuti-vlady-o-zakazu-volneho-pohybu-osob-180358/

Krizová opatření ze dne 19. 3. 2020

Od 20. 3. 2020 je nákup v maloobchodních prodejnách seniorům nově vymezen od 7 do 9 hodin (původně byl vymezený čas od 10 do 12 hodin). Do obchodů mohou nově ve vymezenou dobu také držitelé průkazů pro osoby zdravotně postižené a zaměstnanci pečovatelských služeb. Opatření nezakazuje nakupovat starším občanům mimo vymezenou dobu. Ve vymezené době ale nesmí do prodejen nikdo jiný, než výše uvedení občané.

Vláda schválila ošetřovné i pro OSVČ, žádosti přijímají obecní živnostenské úřady. Zákaz maloobchodního prodeje se nově nevztahuje na realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.

Zdroj: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-navrh-na-prodlouzeni-vyplaceni-osetrovneho-po-dobu-nouzoveho-stavu--penize-dostanou-i-osvc-180482/

Krizové opatření ze dne 18. 3. 2020

Od 19. 3. 2020 0:00 hod. se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest a všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin mezi 10:00 - 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku.

Zdroj: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-rozhodla-o-povinnosti-nosit-mimo-domov-ochranne-prostredky-a-vyclenila-seniorum-cas-pro-nakupovani-potravin-180451/

MěÚ Rakovník přijal následující opatření:

Budovy MěÚ Rakovník budou ode dne 17. 3. 2020 do odvolání otevřeny pro veřejnost pouze v pondělí (9:00 - 12:00) a ve středu (14:00-17:00).

Úřední hodiny pokladny a podatelny budou totožné

Při vstupu do Radnice z Husova náměstí bude po dobu nově stanovených úředních hodin umístěna urna, do které se bude podání vkládat v přiložených obálkách.

Preferujeme podání prostřednictvím  České pošty nebo elektronicky (e-mail: posta@murako.cz, datová schránka: qb9bqrd).

Místní poplatky se po dobu nouzového stavu nevybírají v hotovosti. Poplatky je možné uhradit převodem na účet MěÚ Rakovník a jsou splatné do 30. 6. 2020. Tel. kontakty: poplatky za komunální odpad (313 259 104), ostatní místní poplatky (313 259 133).

Vzhledem k mimořádným opatřením žádáme občany, aby omezili osobní návštěvu budov a kanceláří Městského úřadu Rakovník ve věci vyřizování záležitostí pouze na nezbytně nutné případy. 

V rámci obecního živnostenského úřadu apelujeme o preferování telefonických dotazů. Přikládáme kontakty, od kterých Vám budou poskytnuty vyčerpávající informace týkající se přerušení živnosti atd.:

Smetanová Renata (313 259 212), Porubská Marcela (313 259 217, 727 871 012), Mayer Vladimír, Ing. (313 259 218), Šíma Jiří (313 259 211, 606 727 136)

U zadního vstupu do radnice na Husově náměstí je zřízeno sběrné místo pro podomácku vyrobené roušky. Darované roušky budou využity PRIMÁRNĚ pro zajištění bezpečnosti v Masarykově nemocnici Rakovník, pečovatelské služby, záchranářů, hasičů, apod.!

Města Rakovník se zákaz dotkne následujícím způsobem:

Školská zařízení

Od středy 11. 3. 2020 budou do odvolání uzavřeny všechny základní a střední školy v Rakovníku. Rada města rozhodla o uzavření všech mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Rakovník, a organizační složky Jesle Rakovník, s účinností od 16. 3. 2020 do odvolání.

Kultura

Na základě opatření vlády ČR, která vyhlásila nouzový stav, se do odvolání ruší všechny akce. O náhradních termínech se bude jednat a bude o nich informovat KC Rakovník. Zakoupené vstupenky zůstanou v platnosti. Krajská zařízení (Muzeum T.G.M a Rabasova galerie) jsou také do odvolání uzavřena.

Městská knihovna Rakovník

Ve dnech 13. 3. - 15. 4. 2020 bude knihovna pro veřejnost uzavřena. Vypůjčené dokumenty budou automaticky prodlouženy do 30.4.2020. Žádáme čtenáře, aby si v tomto mezičase neobjednávali knihy prostřednictvím on-line formuláře. Pokud jste si nevyzvedli zamluvenou knihu, termín rezervace se vám prodlouží o 10 dní po znovuotevření.

Aquapark Rakovník

Aquapark Rakovník bude od středy 11. 3. 2020 do odvolání uzavřen. Uzavření bazénu se využije pro provedení kompletní sanitace (která by jinak proběhla první týden v září), vyčištění prostor bazénu a k řešení reklamačních řízení, která nelze uskutečnit během plného provozu.

Situace bude opětovně vyhodnocena za týden.

Sportovní zařízení

Sportovní kluby, které hospodaří s majetkem města, obdržely informaci o vyhlášení nouzového stavu s uložením, aby byl důsledně dodržován zákaz obsažený v tomto opatření.

Následná opatření řeší zařízení individuálně.

Masarykova nemocnice Rakovník

Od 10. 3. 2020 do odvolání platí zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních nemocnice. 

Více informací najdete na webových stránkách rakovnické nemocnice.

(https://www.nemorako.cz/)

Městská tržnice a čtvrteční trhy

Městská tržnice nebude do odvolání fungovat ve standardním režimu a čtvrteční trhy se taktéž ruší do odvolání.

Blokové čištění

Během trvání omezeného pohybu osob, nařízeného vládou ČR, nebude v rámci pravidelného blokového čištění v ul. Čs. Legií a nábř. T. G. Masaryka docházet k odtahu vozidel, která zde během čištění zůstanou zaparkována.  Blokové čištění bude přesto probíhat.

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr je ode dne 16. 3. 2020 do odvolání uzavřen pro občany. Podnikatelům s vlastním IČ zde bude, v případě nezbytné nutnosti, odvoz odpadu umožněn.

Informace k nakládání s odpadem v době epidemie od SZÚ (Státní zdravotní ústav) a MŽP (Ministerstvo životního prostředí)

Bylo doporučeno stanovisko od SZÚ a MŽP. Pro obce i odpadové firmy je důležité především, že domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu, případně na místo, které určí obec.

Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční, se nic, ani v třídění odpadů, nemění.

Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k prevenci nákazy u pracovníků nakládajících s odpadem kontaminovaným nebo potencionálně kontaminovaným SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19 najdete ZDE.

Stanovisko SZÚ:

http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1

Doporučení MŽP:

https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami

Ostatní provozovny

Vláda také od 13. března zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 až 6:00 v provozovnách stravovacích služeb a zakazuje činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující pět tisíc metrů čtverečních.

Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, kteří pobývali v období od poloviny února 2020 v regionech Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, či v jiných oblastech s vysokým počtem onemocnění vyvolaných novým koronavirem, aby v následujících 14 dnech po opuštění daného regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže, kašel) a 2krát denně si měřili tělesnou teplotu.

Po návratu z uvedených regionů pečlivě sledujte svůj zdravotní stav. V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte telefonní linku 112, operátor této linky Vám zprostředkuje kontakt s pracovníky místně příslušné krajské hygienické stanice, kteří Vám sdělí další postup k zajištění Vašeho vyšetření a prevence eventuálního šíření nákazy.

Důsledně dodržujte zásady respirační hygieny, často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem.

Více informací najdete na webu Středočeského kraje nebo na portále krizového řízení (https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/). V provozu jsou také následující infolinky Krajská hygienická stanice Středočeského kraje: 771 137 070 (7 dní v týdnu od 7:00 do 19:00) a 736 521 357 (v pracovní dny od 7:00 do 9:00). Na tyto linky, prosíme, neposílejte SMS.

Datum vložení: 19. 3. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 4. 2020 11:11
Autor: Jiří Cafourek

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení