Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Krátce z města - 2. 10. 2014


logo

 

Omezení provozu jeslí v období podzimních a vánočních prázdnin
Rada města souhlasila s uzavřením provozu jeslí pro veřejnost v termínu 27. 10. (podzimní prázdniny) a dále také v termínu 22. 12. 2014 – 2. 1. 2015 (vánoční prázdniny). Důvodem byla žádost vedoucí jeslí a nemožnost zajistit stravování. Nejedná se o žádnou výjimku, v tomto období bývají jesle zavřeny každoročně.

 

Příspěvek TJ Lokomotiva na případnou výměnu zbývajících oken v budově Sokolovny
Na MěÚ Rakovník se koncem srpna obrátili zástupci TJ Lokomotiva Rakovník s žádostí o dofinancování výměny oken a dveří v případě, že TJ Lokomotiva získá od České unie sportu dotaci. Maximální výše dotace by mohla být až 1 710 000,- Kč a doplatek města by byl 733 000,- Kč. Rada města vzala žádost na vědomí a navrhla v rámci přípravy rozpočtu pro rok 2015 vytvořit položku „Doplatky dotacím“ s částkou 750 000,- Kč.
Na celkovou rekonstrukci je dále podána žádost z tzv. „norských fondů“, v tuto chvíli však ještě není známo, zda bude tato žádost podpořena, či nikoliv.

 

Zateplení budovy odboru dopravy MěÚ
Město Rakovník získalo dotaci z Operačního programu životního prostředí mj. na zateplení budovy dopravy MěÚ Rakovník, který sídlí u autobusového nádraží.
Rada města v souvislosti s připravovaným zateplením rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby včetně výkonu autorského dozoru s Jaroslavem Kodešem, Rakovník za celkovou cenu 89 610,- Kč vč. DPH.

 

Podpora bazénových van
Rada města rozhodla na základě poptávkového řízení uzavřít smlouvu o dílo se spol. SALK, s. r. o., Rakovník na montáž dočasných podpor dle statického návrhu za celkovou cenu 102 560,- Kč.

 

Nový zavlažovací systém v areálu SK Rakovník
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se společností Vodní zdroje Ekomonitor, s. r. o., Chrudim na realizaci napojení nového zdroje vody pro zavlažovací systém v areálu SK Rakovník za celkovou cenu 625 967,- Kč.
V současné době je v areálu SK Rakovník zavlažovací systém, který je v provozu cca 7 měsíců v roce a jediným zdrojem vody je v současné době Rakovnický potok. Čerpání vody z potoka bez poplatku je však nově omezeno odebraným množstvím 6 000 m3 a také dodržením minimálního průtoku potoka. Na základě toho je riziko, že by město nemohlo zajistit závlahu hřišť např. v době minimálního průtoku potoka (nebude možný odběr vody).

 

Výběrové řízení na místo ředitele Městského plaveckého bazénu
Rada města vypsala výběrové řízení na funkci ředitele Městského plaveckého bazénu Rakovník. Zájemci naleznou informace o vypsané pozici a požadavcích na úřední desce (i online) a své přihlášky mohou podávat do 15. 10. 2014.

 

Nájem bytu č. 2, Žižkovo nám. 168
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise opětovně zveřejnit záměr nájmu bytu č. 2 v budově na Žižkově nám. 168 za minimální měsíční nájemné 4 103,- Kč s tím, že pokud nebude podána žádná nabídka, bude záměr vypisován opakovaně do doby podání nabídky. Nabízený byt je 2+1 o celkové výměře 59,97 m2. Zájemci mohou své nabídky zasílat do 13. 10. 2014.

 

Pronájem bytu č. 8, S. K. Neumanna 1508
Rada města rozhodla na základě vyhodnocení došlých nabídek přidělit byt č. 8 v ulici S. K. Neumanna zájemkyni, která nabídla nájemné ve výši 3 100,- Kč/měsíc.

 

Výměna komor návěstidel na semaforu u soudu
Rada města rozhodla na základě cenové nabídky objednat kompletní výměnu nových komor LED na semaforu na Sixtově náměstí (u soudu) u společnosti JTS CZ, s. r. o., Brandýs nad Labem – Stará Boleslav za celkovou cenu 250 476,- Kč. Výměna starých komor návěstidel proběhla již u semaforu „Na Váze“ v roce 2011. Nové LED komory znamenaly po instalaci „Na Váze“ roční úsporu energie cca 15 000,- Kč, navíc jsou LED světla v případě zhoršených povětrnostních podmínek lépe viditelná.

 

Pronájem restaurace „Radniční sklípek“
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na nebytové prostory tzv. radničního sklípku s paní Monikou Jirků, Praha 10, za účelem provozování restaurace za nájemné ve výši 100 001,- Kč/rok.

 


3. 10. 2014 Zobrazit méně

Stránka