Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Krátce z města - 22. 9. 2014


logo

 

Příspěvek na pořádání celorepublikové soutěže v aerobiku Mistry s mistry
Na odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu se obrátil   Aerobic club Angels Rakovník s žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na pořádání celorepublikové soutěže v aerobiku Mistry s mistry, která se v Rakovníku uskuteční 11. -12. října ve sportovní hale. Soutěž je určena zejména pro začínající závodníky, pro zájemce ze škol, tělocvičných jednot, domů dětí a mládeže, oddílů a klubů. Cílem soutěže je motivovat ty, kteří chtějí závodit, ale chybí jim předpoklady k tomu, aby mohli závodit na vrcholové úrovni. Závodů se účastní přibližně 850 závodníků a cca 600 diváků z celé ČR.
Rada města rozhodla o navýšení již přiznaného příspěvku ve výši 5000 Kč o další 3000,- Kč, celkem je tedy příspěvek města 8 000,- Kč.

 

Projekt rekonstrukce plaveckého bazénu
Rada města rozhodla pověřit odbor výstavby a investic zajištěním poptávky na vypracování architektonické studie na rekonstrukci a modernizaci Městského plaveckého bazénu Rakovník ve dvou variantách – bez rozšíření a s rozšířením na akvapark.

 

Rekonstrukce kanceláře a šatny v budově DPS Wintrovo nám.
Rada města rozhodla vypsat zadávací řízení na rekonstrukci kanceláře a šatny v budově DPS Wintrovo nám. v Rakovníku. V budově je v současné době 38 bytových jednotek a 2 bytové jednotky jsou využívány jako zázemí pečovatelské služby – jako kancelář a šatna. V prostorách se nachází původní sociální zařízení, které je nutné rekonstruovat. V současné době je v budově zrekonstruováno 28 z 38 bytových jednotek.

 

Zateplení fasády denního centra v DPS Wintrovo nám.
Rada města rozhodla vypsat zadávací řízení na zateplení fasády denního centra v DPS Wintrovo nám. v Rakovníku. Budova DPS jako taková je již zateplená od roku 2007, z důvodu možnosti úspor energií navrhl odbor správy majetku zateplit i zbývající část DPS Wintrovo nám., a to konkrétně přilehlou budovu denního centra.

 

Zavedení internetového připojení v areálu TJ Tatran Rako Rakovník
Rada města rozhodla vyhovět žádosti TJ Tatran Rako Rakovník a zavést do areálu v Šamotce internetové připojení. Důvodem žádosti ze strany TJ Tatran Rako Rakovník jsou požadavky Středočeského krajského fotbalového svazu, kdy všechna utkání dospělých v kategorii krajského přeboru je nutné přenášet online.
Práce provede společnost CB Computers, Rakovník za celkovou cenu 33 856,- Kč.

 

Odprodej budovy bez čp. v ulici v Lukách
Rada města rozhodla zveřejnit záměr odprodeje budovy bez čp. v ulici V Lukách s tím, že minimální cena je stanovena na základě znaleckého posudku na částku 1 998 590,- Kč. Jedná se o budovu již nevyužívané kotelny.

 

Rekonstrukce chodníku v lokalitě Na Váze
Rada města rozhodla na základě zpracovaného návrhu rekonstrukce prostranství „Na Váze“ realizovat část oprav spočívajících v rekonstrukci chodníku k bytovému domu čp. 1872 a dále jeho napojení na již zrekonstruované chodníky okolo budovy, v níž sídlí MC Paleček a Agentura Dráček.
Práce provede společnost Údržba městských komunikací za celkovou cenu 448 606,- Kč. Dojde tak k napojení chodníku u Agentury Dráček, dále bude pokračovat až k telefonní budce u spol. T-Mobile, rekonstrukce zahrnuje také křížící chodník, který ústí přímo u hlavní silnice. Opraveno bude také kontejnerové stání.

 

Demolice objektu v Trávnické ulici
Rada města rozhodla objednat demolici objektu v Trávnické ulici u společnosti Petr Kabele, Rakovník za celkovou cenu 229 867,- Kč. Demolice bude provedena ihned po vydání souhlasu s odstraněním stavby ze strany stavebního úřadu.

 

Oprava podlah ve 2 třídách 2. ZŠ Rakovník v budově Staré pošty
Rada města rozhodla uhradit opravu podlah ve dvou třídách 2. Základní školy Rakovník nacházejících se v budově Stará pošta v Martinovského ulici. Práce spočívaly ve výměně podlahové krytiny v rozsahu 133,5 m2 včetně vystěrkování stávající podlahy a olištování a provedla je spol. Želimír Škarda, Nové Strašecí za cenu 102 005,- Kč.

 

 


3. 10. 2014 Zobrazit méně

Stránka