Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Tisková zpráva - Vedení města se nevzdává a bojuje za vyhlášení stavební uzávěry na areál kasáren


logo

Tisková zpráva 5. 9. 2014

 

Vedení města se nevzdává a bojuje za vyhlášení stavební uzávěry na areál kasáren

Vedení města Rakovníka se nevzdává. Rada města rozhodla na svém posledním zasedání podat rozklad proti nesouhlasnému stanovisku Ministerstva obrany, které se týkalo tzv. stavební uzávěry na areál rakovnických kasáren a vojenského cvičiště.

Ministerstvo obrany se ve svém nesouhlasném stanovisku odkazuje na §6, odst. 1, písmena h) zákona č. 222/1999 Sb., O zajišťování obrany České republiky, který zní: „uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci z hlediska zájmů obrany České republiky.“ Současně však ve svém stanovisku píše: „Vzhledem k vyřazování kasáren Rakovník a jejich předpokládanému odprodeji nesouhlasím s „Návrhem opatření obecné povahy, kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře“ dotýkající se majetku MO ČR.“

Krok rady města vysvětlil starosta Rakovníka Zdeněk Nejdl: „Z našeho pohledu odůvodnění nesouhlasu možným prodejem nemovitosti neodpovídá vybranému ustanovení zákona, protože se v tomto případě podle nás nejedná o úkol zajišťování obrany a bezpečnosti státu.“

Rozklad bude oddělením územního plánování odboru výstavby a investic MěÚ Rakovník odeslán Ministerstvu pro místní rozvoj v průběhu příštího týdne.

Podání rozkladu je tak dalším krokem vedení města v boji za to, aby se v budoucnu z areálu kasáren nestala vyloučená lokalita.

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

 


8. 9. 2014 Zobrazit méně

Stránka