Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

TZ - Město vybralo zhotovitele chodníků na hřbitově


logo


Město vybralo zhotovitele pro rekonstrukci chodníků na hřbitově

Rada města vybrala zhotovitele pro rekonstrukci chodníků v areálu rakovnického hřbitova. Práce na odvodnění severní části a pokládku nových povrchů provede spol. Michal Bajušev, Holedeč, za celkovou cenu 1 649 392 Kč vč. DPH.

„V letošním roce jsme již dokončili opravu přístupových chodníků v urnovém háji a provedli opravy na domu správce. Nyní se zaměříme na areál hřbitova,“ řekl starosta Pavel Jenšovský a dodal: Tato rekonstrukce naváže na opravy chodníků provedené v roce 2014.“

V roce 2014 byla vybudována dešťová kanalizace a provedena celková oprava chodníků ve spodní části hřbitova a bezprostředně nad kostelem Nejsvětější Trojice a zvonice.

Aktuálně plánované práce zahrnují vybudování dešťové kanalizace a opravu chodníků v severní části hřbitova zakončených schodištěm, které propojí Smuteční obřadní síň s přilehlým hřbitovem. Opravou chodníků dojde k sjednocení povrchu a zpevnění chodníků za pomoci zámkové dlažby a žulových kostek u páteřní cesty hřbitova. Tím dojde k zajištění možnosti užívání chodníků i osobami se sníženou možností pohybu a orientace.

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ


30. 8. 2017 Zobrazit méně

Stránka