Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Krátce z města - 22. 6. 2017


logo

 

Dar pro Městskou knihovnu Rakovník
Rada města souhlasila s přijetím finančního daru ve výši 10 000 Kč od společnosti Procter&Gamble – Rakona určeného pro rakovnickou knihovnu na pořádání akce Rakovnické cyklování 2017 a s přijetím finančního daru ve výši 10 000 Kč od Veroniky Pekárnové z Rakovníka na akce pro děti – Pasování na čtenáře, Hurá na prázdniny a Léto s knihovnou.

 

Úhrada dopravy na finále soutěže Hokejbalem proti drogám
Rada města rozhodla na základě žádosti ředitele 2. ZŠ Rakovník uhradit náklady na dopravu na republikové finále soutěže Hokejbalem proti drogám ve výši 7 500 Kč.

 

Dar pro MŠ Vinohrady
Rada města souhlasila s přijetím nepeněžního daru ve formě keramických obkladů a dlažby v hodnotě 124 997 Kč od společnosti Lasselsberger. Obklady a dlažba budou použity při rekonstrukci sociálních zařízení a chodeb v budově MŠ Vinohrady.

 

Rekonstrukce chodníků v areálu hřbitova
Rada města rozhodla vypsat zadávací řízení k podání nabídky na rekonstrukci na Městském hřbitově v Rakovníku. Tato rekonstrukce naváže na opravy chodníků provedené v roce 2014, kdy kdy byla provedena celková oprava chodníků ve spodní části hřbitova a bezprostředně nad kostelem Nejsvětější Trojice a zvonice. Aktuálně plánovaná oprava chodníků bude provedena v severní části hřbitova a bude zakončena schodištěm, které propojí Smuteční obřadní síň s přilehlým hřbitovem.
Opravou chodníků dojde k sjednocení povrchu a zpevnění chodníků za pomoci zámkové dlažby a žulových kostek u páteřní cesty hřbitova. Tím dojde k zajištění možnosti užívání chodníků i osobami se sníženou možností pohybu a orientace. Dále bude provedena instalace dešťové kanalizace, která bude napojena na již vybudovanou dešťovou kanalizaci v roce 2014.

 

Rozšíření vánoční výzdoby
Rada města rozhodla objednat další světelnou výzdobu, která nahradí stávající výzdobu v ulici Palackého. V letošním roce dojde k výměně převisu nad Palackého ulicí a výměna naváže na již provedené úpravy vánoční výzdoby na Husově náměstí. Město postupně obměňuje vánoční výzdobu a staré prvky, pokud je ještě lze použít, instaluje do dalších částí města – např. Na Sekyře.
Nový převis dodá společnost MK Illumination, Prešov za cenu 103 886 vč. DPH.

 

Rekonstrukce chodníku v areálu MŠ V Lukách
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na rekonstrukci chodníku v areálu MŠ V Lukách se společností Údržba městských komunikací Rakovník za celkovou cenu 497 714 Kč vč. DPH.

 


26. 6. 2017 Zobrazit méně

Stránka