Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Krátce z města - 8. 6. 2017


logo

 

Dar pro 3. ZŠ Rakovník
Rada města udělila řediteli 3. ZŠ Rakovník souhlas s přijetím účelově určeného peněžního daru ve výši 11 000 Kč od Ing. Radima Knora. Částka bude použita na úhradu nákladů na dopravu na školní akce pro třídu 7. A.

 

Dotace pro street workoutové závody
Rada města rozhodla poskytnout dotaci panu Jiřímu Krobovi na uspořádání street workoutových závodů, a to ve výši 5 000 Kč. Závody se uskutečnily v sobotu 27. 5. 2017 na venkovním hřišti v Čermákových sadech.

 

Zadávací řízení na stavbu cesty ke kynologickému areálu
Rada města rozhodla vypsat zakázku malého rozsahu na 2. etapu výstavby účelové komunikace ke kynologickému areálu. Po realizaci vznikne 6 m široká komunikace. Předpokládaná cena je 3,1 mil. Kč.

 

Výměna písku v MŠ, 1. ZŠ a jeslích          
Rada města rozhodla objednat u společnosti Údržba městských komunikací, Rakovník výměnu hygienického písku v pískovištích ve všech mateřských školách, 1. ZŠ Rakovník a v jeslích. Výměna písku se provádí pravidelně po 2 letech. Výměna písku v pískovištích bude stát 248 378 Kč vč. DPH.

 

Rekonstrukce sociálního zařízení v 1. MŠ V Hradbách
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na rekonstrukci sociálního zařízení v přízemí budovy s panem Josefem Drábkem, Rakovník za celkovou cenu 496 736 Kč vč. DPH. Na rekonstrukci sociálního zařízení přispěje formou daru obkladů a dlažby společnost Lasselsberger.

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

 

 


9. 6. 2017 Zobrazit méně

Stránka