Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah


Rozpočet města

Výběrová řízení na místa úředníků

Prodej, pronájem, směna, výpůjčka atd. majetku

Právní předpisy města

Písemnosti města

Kritéria, zásady, pravidla, postupy (zakázky,DPS,atd...)

Písemnosti cizích subjektů

Veřejné zakázky dle zákona 134/2016 Sb.

Výsledky kontrol za rok 2016 (§ 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění)

Veřejnoprávní smlouvy (§ 10d zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Ostatní veřejnoprávní smlouvy