Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah


Rozpočet města

Výběrová řízení na volná místa

Prodej, pronájem, směna, výpůjčka atd. majetku

Písemnosti města

Kritéria, zásady, pravidla, postupy (zakázky,DPS,atd...)

Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018

Písemnosti cizích subjektů

Veřejné zakázky dle zákona 134/2016 Sb.

Výsledky kontrol za rok 2016 (§ 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění)

Veřejnoprávní smlouvy (§ 10d zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Ostatní veřejnoprávní smlouvy