Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Vyhlášení dotačního programu na úseku památkové péče pro rok 2019


Městský úřad Rakovník, odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu oznamuje vyhlášení programu Ministerstva kultury ČR (viz. www.mkcr.cz) Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř.na obnovu  movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud  je tato  stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých  kulturních památek v případě že se nejedná o restaurování. Minimální podíl vlastníka je 20% z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Příspěvek z Programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou akci ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva kultury v oblasti památkové péče. Minimální výše příspěvku je 50.000,- Kč.

 

Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací nebo jiných subjektů. Další informace naleznete v zásadách (umístěných na stránkách Ministerstva kultury ČR), jejichž součástí je také formulář žádosti. Pro správní obvod Městského úřadu Rakovník byla určena celková částka 1.360.000,- Kč.

 

Zájemci mohou podávat žádosti na předepsaném formuláři na odboru školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu MěÚ Rakovník, jako každoročně, do 28. 2. 2019, včetně všech příloh.  Práce musí být zrealizovány a zúčtovány v roce 2019. Kontaktní osoby:  Ing. Tomáš Kapsa, tel.: 313 259 207, e-mail: tkapsa@ murako.cz, Bc. Barbora Knorová, tel. 313 259 201, e-mail: bknorova@murako.cz.

 

Po zkušenostech z předchozích kol tohoto dotačního programu vyzýváme žadatele, aby svůj záměr požádat o dotaci a její výši oznámili nejpozději do 15. 2. 2019 pracovníkům oddělení památkové péče MěÚ Rakovník.


28. 1. 2019 Zobrazit méně

Stránka