Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

Informativní zpráva ohledně uzavírek


Vážení občané,


sdílíme informace ohledně uzavírek, které budou zahájeny v nejbližších dnech

 1. Ulice Havlíčkova – silnice č. II/229
 • bude uzavřena  v úseku od světelné křižovatky u soudu ke křižovatce Vysoká/V Jamce
 • termín uzavírky od 5. 4. 2018 do 20. 4. 2018
 • důvod uzavírky: oprava povrchu vozovky
 • objízdné trasy: z ulice Malcova do Čs. Legií, Na Sekyře, Tyršova a Pražská po silnici II/237 a ze silnice č. II/237 do ulice Luženská
 • k OC TESCO na silnici II/229 a do ulice Lišanská
 • po dobu uzavírky bude možný průjezd vozidlům IZS (PČR, HZS, ZZS), autobusů a zásobování pivovaru, ostatním pouze se souhlasem stavbyvedoucího
 • ve dne 11. 4. a 14. 4. bude úsek uzavřen pro veškerou dopravu z důvodu pokládky vrchní obrusné vrstvy

 

 1. Částečné uzavírky ulice Ottova a Kuštova
 • ulice Ottova částečně uzavřena od 3. 4. do 30. 4. 2018 a směrem k „Rakoně“ bude zakázán vjezd všem vozidlům z důvodu zachování plynulosti silničního provozu
 • ulice Kuštova uzavřena od křižovatky s ulicí Ottova od 16. 4. do 31. 5. 2018
 • jednotlivé termíny se nesmí překrývat tzn. že až po skončení prací v ul. Ottova budou zahájeny práce v ul. Kuštova
 • důvod uzavírky: pokládka kabelů vysokého napětí

 


1. 4. 2018 Zobrazit méně

Stránka