Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Vyhodnocení využití finančních prostředků z dotačního programu Ministerstva kultury ČR


VYHODNOCENÍ  VYUŽITÍ  FINANČNÍCH  PROSTŘEDKŮ  Z  DOTAČNÍHO  PROGRAMU  MINISTERSTVA  KULTURY  ČR: Program podpory obnovy kulturních památek,  prostřednictvím obcí s rozšířenou působností – Město Rakovník, za rok 2017

 

Pro rok 2017 byly pro okres Rakovník vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 1.457.000,- Kč. 

 

Tyto prostředky byly poskytnuty, na základě podaných žádostí, na  Židovský hřbitov v Rakovníku (restaurování  18 ks náhrobků), na poustevnu č. p. 68 v areálu  kostela sv. Jiljí v Rakovníku (na   obnovu střechy a dalších  souvisejících prací), dále na roubenou chalupu v Petrovicích,  ev. č. 2 (na  opravu střešní konstrukce a štítu), na celkovou obnovu hrázděné stodoly  při č. p. 23 v Pšovlkách,   na  zámeček  č. p. 39 v Srbči (na výměnu střechy - 4. etapa), na kostel sv. Bartoloměje s areálem ve Velké Chmelištné (oprava části jižní fasády a římsy věže), na záchranu pozůstatků tvrze v Pšovlkách u č. p. 20 (statické zajištění bývalé lednice), na kostel sv. Barbory v Lužné (byla  zasklena okna)  a na dům č. p. 61 ve Slabcích - součást areálu zámku (výměna oken). 

 

Všechny uvedené objekty jsou prohlášeny nemovitými kulturními památkami a nacházejí se mimo území městských a vesnických památkových zón a rezervací, jak ukládají pravidla dotačního programu.

 

Práce na obnově památek probíhaly za dohledu Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze  a orgánu státní památkové péče, tj. oddělení památkové  péče odboru školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu MěÚ Rakovník. Tím bylo zabezpečeno, že práce proběhly v souladu s platnými závaznými stanovisky, v odpovídající kvalitě a poskytnuté finanční prostředky byly  řádně a účelně využity.


9. 3. 2018 Zobrazit méně

Stránka