Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Vyhlášení dotačního programu na úseku památkové péče pro rok 2018


Město Rakovník, jako obec s rozšířenou působností, oznamuje vyhlášení programu Ministerstva kultury ČR (viz. www.mkcr.cz) Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).  Pravidla pro poskytnutí podpory se, oproti předchozím letům, změnila, minimální podíl vlastníka je 20% z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Příspěvek z Programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou akci ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva kultury v oblasti památkové péče. Minimální výše příspěvku je 50.000,- Kč. Žadatelem o poskytnutí finanční podpory je vlastník kulturní památky.

Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací nebo jiných subjektů. Další informace naleznete v Zásadách (včetně změn), jejichž součástí je také formulář žádosti. Program se realizuje v jednom kole a pro správní obvod Městského úřadu Rakovník byla určena celková částka 1.408.000,- Kč.

Zájemci mohou podávat žádosti na předepsaném formuláři na adresu: Městský úřad Rakovník, odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu, Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník, do 28. 2. 2018, včetně všech příloh.  Práce musí být zrealizovány a zúčtovány v roce 2018.

Administrátorem programu je Městský úřad Rakovník, odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu.

Kontaktní osoby:       Ing. Tomáš Kapsa, tel.: 313 259 207, e-mail: tkapsa@ murako.cz,

         Bc. Barbora Knorová, tel. 313 259 201, e-mail: bknorova@murako.cz.

Po zkušenostech z předchozích kol tohoto dotačního programu vyzýváme žadatele, aby svůj záměr požádat o dotaci a její výši oznámili předem, nejpozději do 15. 2. 2018, pracovníkům oddělení památkové péče MěÚ Rakovník.

 

Ing. Marie  Polcarová 

vedoucí odboru školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy

a cestovního ruchu Městského úřadu Rakovník

 

V Rakovníku dne 22. 1. 2018


22. 1. 2018 Zobrazit méně

Stránka