Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

Investiční akce roku 2017


Vážení občané,

město Rakovník chystá i v letošním roce velké množství investičních akcí, s nimiž souvisí a budou souviset různá omezení. Pro přehled uvádíme největší akce, které v letošním roce budou realizovány. O případných omezeních souvisejících s jednotlivými akcemi budeme informovat dle aktuální situace.

U akcí, u nichž není uveřejněna cena, zatím neproběhla samotná veřejná zakázka, příp. její vyhodnocení.

Prosíme o strpění omezení souvisejících s prováděnými stavebními pracemi. Veškerá omezení se snažíme minimalizovat na co nejkratší dobu. Předem děkujeme za pochopení.

Seznam akcí:

 

Akce pro rok 2017, které realizuje město Rakovník
(jedná se o akce odboru správy majetku a odboru výstavby a investic)

 

 1. Rekonstrukce sběrného dvora

cena – 9 449 893 Kč
město získalo dotaci 5,4 mil. Kč z OPŽP
dokončeno bude do konce srpna 2017

 1. Rekonstrukce sídliště Dukelských hrdinů + ulice Sportovní

cena – 8 618 344 Kč
dokončeno bude cca v září 2017

 1. Výměna umělé trávy na hřišti pro pozemní hokej v areálu SK Rakovník

cena – 7 130 551 Kč
město získalo dotaci 5 mil. Kč od Středočeského kraje

 1. Rekonstrukce Tyršova koupaliště – I. etapa

cena cca 6,8 mil. Kč
dokončeno bude v září 2017

 1. Vybudování páteřní cyklostezky městem Rakovník

cena – 6 717 634 Kč
město získalo dotaci 6,4 mil. Kč z IROP

 1. Výměna oken v historické budově 1. ZŠ Rakovník

cena – 6 401 195 Kč
dokončeno bude v září 2017

 1. Zateplení odboru dopravy

cena – 6 320 342 Kč
město získalo dotaci 1,5 mil. Kč z OPŽP
dokončeno bude v říjnu 2017

 1. Dokončení revitalizace sídliště Bendovka – II. etapa

doplatek v letošním roce – cca 6 mil. Kč
město získalo dotaci 4 mil. Kč od MMR ČR
dokončeno bude do konce června 2017

 1. Výměna střešní krytiny radnice čp. 27            

cena - 1 321 603,- Kč

 1. vybudování dešťové kanalizace pro Tyršovo koupaliště

cena - 999 809 Kč

 1. dokončení rekonstrukce fasády 1. MŠ          

doplatek cca 800 000,- Kč

 1. rekonstrukce chodníku v Nádražní ulici (od odboru dopravy k nádražní budově)

cena – 719 217 Kč

 1. rekonstrukce cest v Urnovém háji - III. etapa

cena - 711 710 Kč

 1. výměna řadiče SSZ a světel u divadla

cena - 623 150 Kč

 1. výměna dveří Smuteční obřadní síně + výměna oken a vchodových dveří v budově správce hřbitova

cena – 460 916 Kč

 1. oprava omítek v průjezdu radnice     

cena - 427 053,- Kč

 1. stavební opravy vnitřních prostor radnice čp. 28

cena - 422 233,34 Kč

 1. Oprava vstupní brány areálu SK Rakovník

cena – 414 389 Kč

 1. rekonstrukce zeleně na V straně Komenského náměstí

cena - 360 359 Kč

 1. oprava digitálního kina           

cena - 279 147,00 Kč

 1. rekonstrukce chodníku Boční

cena - 256 587 Kč

 1. rekonstrukce koupelen vč. vybavení MŠ Vinohrady

cena - 233 270 Kč

 1. stabilizace bezpečnostního přelivu Tyršova koupaliště

cena - 206 919 Kč

 1. oprava chodníku Heroldova

cena - 199 884 Kč

 1. oprava sgrafitové omítky na historickém objektu Samson

cena - 195 500,- Kč

 1. rekonstrukce chodníku Omáčkova

cena - 90 484 Kč

 

Akce, u nichž ještě není známá konečná cena

 1. Revitalizace prostranství Na Sekyře

cena cca 8 300 000 Kč
dokončeno bude v 1. polovině roku 2018

 1. plánovaná rekonstrukce Hálkova, Nerudova           

            cena cca 3 500 000 Kč
            dokončeno bude na podzim 2017

 1. plánovaná rekonstrukce Hornická

            cena cca 3 500 000 Kč
            dokončeno bude na podzim 2017

 1. plánovaná rekonstrukce Pod Bendovkou

            cena cca 3 000 000 Kč
            dokončeno bude na podzim 2017

 1. Komunikace ke kynologickému cvičišti – II. etapa

            cena cca 3 100 000 Kč
            dokončeno bude na podzim 2017

 1. plánovaná rekonstrukce chodníku – Hájek

            cena cca 500 000 Kč
            dokončeno bude na podzim 2017


4. 6. 2017 Zobrazit méně

Stránka