Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

SENIOR EXPRES

nová služba radnice pro občany města Rakovník

Komu je služba určena?

Vedení města Rakovník zřídilo službu SENIOR EXPRES pro občany starší  65ti let nebo držitele průkazů ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem na území obce Rakovník, či umístěných do DPS nebo domova seniorů v obci, přičemž tuto skutečnost dobrovolně prokáže osobním dokladem při nástupu do vozidla řidiči.  Službu je možné využít v rámci celého města Rakovník („od cedule k ceduli“) na dopravu k lékaři, do nemocnice, na rehabilitace, na nákup, na úřad atd.

Řidič nedoprovází seniora k lékaři, nepomáhá s nákupem apod. V případech po operacích nebo ambulantních zákrocích musí mít senior svůj doprovod (příbuzný, pečovatelská služba). Řidič nepřebírá odpovědnost doprovodu seniora. Službou Senior expres se nepřepravují děti do 15ti let a vozíčkáři, kteří nejsou schopni vozík opustit, případně jejich vozík nelze bezpečně přepravit.

Kolik zaplatím při jízdě?

Cestující uhradí řidiči SENIOR EXPRES za každou jednu jízdu v jednom směru částku ve výši 20,- Kč. Povolená čekací doba řidiče v cíli cesty je maximálně 15 minut a v takovém případě může cestující využít dopravy zpět bez úhrady zpáteční jízdy. Pokud čekací doba délku 15 minut přesáhne, řidič na cestujícího nečeká a případná vyžádaná cesta zpět je zpoplatněna stejně, tj. částkou ve výši 20,- Kč. Cestujícího může doprovázet maximálně jedna osoba, na kterou se vztahují stejné platební podmínky jako na cestujícího. Pouze doprovod držitele průkazu ZTP a ZTP/P má jízdu zdarma.

Kdy mohu službu využít?

V pracovní dny od 7 do 15:30 hodin. Maximálně 6x za měsíc pro jednoho žadatele.

Jaké informace si mám připravit před objednáním?

Počet přepravovaných osob / Jméno a příjmení přepravovaných osob / Datum narození přepravovaných osob / Adresu trvalého bydliště přepravovaných osob / Datum a přesný čas místa nástupu / Místo výstupu / Vlastní telefonní číslo

Jak objednávat?

Jízdu je potřeba si objednat v pracovní dny od 8:00 do 12:00 hodin na telefonním čísle 727872451 nejpozději 1 den před plánovanou jízdou, nejdříve 1 týden dopředu. 

Objednání je možné uskutečnit od 26. 9. 2016.