Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

SENIOR EXPRES

 služba radnice pro občany města Rakovník

Komu je služba určena?

Vedení města Rakovník zřídilo službu SENIOR EXPRES pro občany starší  65ti let nebo držitele průkazů ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem na území obce Rakovník, či umístěných do DPS nebo domova seniorů v obci, přičemž tuto skutečnost dobrovolně prokáže osobním dokladem při nástupu do vozidla řidiči.  Službu je možné využít v rámci celého města Rakovník („od cedule k ceduli“) na dopravu k lékaři, do nemocnice, na rehabilitace, na nákup, na úřad atd.

Řidič nedoprovází seniora k lékaři, nepomáhá s nákupem apod. V případech po operacích nebo ambulantních zákrocích musí mít senior svůj doprovod (příbuzný, pečovatelská služba). Řidič nepřebírá odpovědnost doprovodu seniora. Službou Senior expres se nepřepravují děti do 15ti let a vozíčkáři, kteří nejsou schopni vozík opustit, případně jejich vozík nelze bezpečně přepravit.

Kolik zaplatím při jízdě?

Cestující uhradí řidiči SENIOR EXPRES za každou jednu jízdu v jednom směru částku ve výši 20,- Kč. Povolená čekací doba řidiče v cíli cesty je maximálně 15 minut a v takovém případě může cestující využít dopravy zpět bez úhrady zpáteční jízdy. Pokud čekací doba délku 15 minut přesáhne, řidič na cestujícího nečeká a případná vyžádaná cesta zpět je zpoplatněna stejně, tj. částkou ve výši 20,- Kč. Cestujícího může doprovázet maximálně jedna osoba, na kterou se vztahují stejné platební podmínky jako na cestujícího. Pouze doprovod držitele průkazu ZTP a ZTP/P má jízdu zdarma.

Kdy mohu službu využít?

V pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin. Maximálně 6x za měsíc pro jednoho žadatele.

Jaké informace si mám připravit před objednáním?

Počet přepravovaných osob / Jméno a příjmení přepravovaných osob / Datum narození přepravovaných osob / Adresu trvalého bydliště přepravovaných osob / Datum a přesný čas místa nástupu / Místo výstupu / Vlastní telefonní číslo

Jak objednávat?

Jízdu je potřeba si objednat v pracovní dny od 8:00 do 12:00 hodin na telefonním čísle 727872451 nejpozději 1 den před plánovanou jízdou, nejdříve 1 týden dopředu. 

Objednání je možné uskutečnit od 26. 9. 2016.