Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Cestovní doklady občanů Staženo: 6867x | 26.01.2016

Dělení lesního pozemku Staženo: 624x | 12.04.2011

Dopravní značení Staženo: 684x | 17.05.2016

Elektronické podání učiněné podnikatelem prostřednictvím aplikace JRF Staženo: 348x | 13.02.2013

Hlášení trvalého pobytu Staženo: 1685x | 06.01.2016

Identifikace osob Staženo: 737x | 10.02.2014

Individuální vzdělávání žáků Staženo: 800x | 11.04.2011

Mimosoudní dohoda rodičů Staženo: 47x | 12.02.2016

Místní poplatek z ubytovací kapacity Staženo: 1255x | 25.05.2016

Místní poplatek za komunální odpad Staženo: 1080x | 25.05.2016

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství Staženo: 216x | 27.05.2016

Místní poplatek ze psů Staženo: 1149x | 25.05.2016

Nahlížení do matričních knih Staženo: 535x | 10.02.2014

Nakládání s nebezpečnými odpady Staženo: 610x | 18.11.2014

Narození, uzavření manželství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině – zvláštní matrika v Brně Staženo: 658x | 10.02.2014

Návrh na nařízení ústavní výchovy Staženo: 45x | 12.02.2016

Návrh na projednání přestupku Staženo: 287x | 12.05.2014

Návrh na příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matky Staženo: 39x | 12.02.2016

Návrh na svěření nezl. dítěte do společné péče rodičů Staženo: 38x | 12.02.2016

Návrh na svěření nezl. do výchovy jiné osoby Staženo: 46x | 12.02.2016

Stránka

Řešení životních situací