Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Cestovní doklady občanů Staženo: 7735x | 26.01.2016

Dělení lesního pozemku Staženo: 699x | 12.04.2011

Dopravní značení Staženo: 755x | 17.05.2016

Elektronické podání učiněné podnikatelem prostřednictvím aplikace JRF Staženo: 400x | 13.02.2013

Hlášení trvalého pobytu Staženo: 2029x | 06.01.2016

Identifikace osob Staženo: 974x | 10.02.2014

Individuální vzdělávání žáků Staženo: 980x | 31.05.2016

Mimosoudní dohoda rodičů Staženo: 101x | 12.02.2016

Místní poplatek z ubytovací kapacity Staženo: 1388x | 25.05.2016

Místní poplatek za komunální odpad Staženo: 1680x | 25.05.2016

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství Staženo: 302x | 27.05.2016

Místní poplatek ze psů Staženo: 1315x | 25.05.2016

Nahlížení do matričních knih Staženo: 606x | 10.02.2014

Nakládání s nebezpečnými odpady Staženo: 676x | 01.06.2016

Narození, uzavření manželství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině – zvláštní matrika v Brně Staženo: 766x | 10.02.2014

Návrh na nařízení ústavní výchovy Staženo: 107x | 12.02.2016

Návrh na projednání přestupku Staženo: 362x | 12.05.2014

Návrh na příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matky Staženo: 98x | 12.02.2016

Návrh na svěření nezl. dítěte do společné péče rodičů Staženo: 90x | 12.02.2016

Návrh na svěření nezl. do výchovy jiné osoby Staženo: 97x | 12.02.2016

Stránka

Řešení životních situací