Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dokumenty ke stažení

21 - Žádost o udělení výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Staženo: 783x | 30.11.2017

22 - Žádost o upuštění zákazu řízení Staženo: 492x | 26.03.2018

23 - Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 356x | 25.03.2013

24 - Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 363x | 25.03.2013

25 -Taxislužba - oznámení změn Staženo: 305x | 19.05.2014

26 - Taxislužba - žádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby Staženo: 310x | 19.05.2014

27 - Taxislužba - žádost o vyřazení vozidla taxislužby Staženo: 296x | 19.05.2014

28 - Taxislužba - žádost o zápis vozidla do evidence vozidel taxislužby Staženo: 331x | 19.05.2014

29 - Žádost o vydání tabulky s registrační značkou Staženo: 275x | 17.05.2016

30 - Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení registrační značky Staženo: 197x | 17.05.2016

31 - Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu Staženo: 262x | 17.05.2016

32 - Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu Staženo: 235x | 17.05.2016

Čestné prohlášení k poplatku ze psa Staženo: 713x | 04.06.2018

Čestné prohlášení ke Kritériím pro přidělování bytů ve výlučném vlastnictví Města Rakovníka do nájmu občanům Staženo: 541x | 03.12.2012

Informace o zpracování osobních údajů Staženo: 51x | 20.07.2018

Informace pro občany, kteří byli povinni civilní službou Staženo: 615x | 26.06.2014

LHE-OLH-Vlastník - Předání souhrnných údajů LHE Staženo: 579x | 07.06.2018

Návrh na pořízení územního plánu Staženo: 143x | 28.03.2018

Ohlášení dokončení stavby Staženo: 152x | 02.02.2018

Ohlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity Staženo: 704x | 04.06.2018

Stránka