Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

logo

Dne 4. 4. 2013 se konalo v Domě osvěty v Rakovníku veřejné projednání Strategického plánu města Rakovník do r. 2022. Po vypořádání všech připomínek a konečných úpravách mohl být strategický plán postoupen k projednání dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že do katastru obce města zasahuje i část Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, muselo být oznámení koncepce posuzováno Ministerstvem životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí zahájilo zjišťovací řízení a jeho závěr byl doručen městu Rakovník v říjnu 2013. Ze závěru zjišťovacího řízení vyplývá, že se jedná o koncepci, u které není předpoklad takových vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly nutnost posouzení dle zákona.
Strategický plán byl schválen zastupitelstvem města dne 2. 12. 2013, usnesením č. 110/13.

Aktualizovaná verze strategického plánu je k dispozici zde.

Závěry zjišťovacího řízení Ministerstva životního prostředí jsou k dispozici zde.