Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Dopravní řešení ulice Spalova

Vzhledem k velkému zájmu majitelů bytů o vyjádření k navrhovaným úpravám prodlužujeme dobu pro odevzdání dotazníků do 28. 8. 2017. Odevzdávat je můžete prostřednictvím podatelny MěÚ, osobně v kanceláři č. 44 nebo e-mailem.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí oddělení rozvoje města a investic

vloženo 28. 7. 2017

Vážení majitelé bytů ulice Pražská a Spalova,

V květnu 2017 zpracovala společnost Ateliér Kprojekt, s. r. o. studii dopravního řešení ulice Spalova, kterou zadalo Město Rakovník na základě podnětu Společenství vlastníků jednotek pro dům Spalova 2257-2261. Po osobní schůzce se žadateli na Městském úřadě byli tito zástupci vyzváni k doplnění vyjádření zástupců majitelů bytů také v ulici Pražská č. p. 2252-2254. Po obdržení těchto podkladů vznikla studie, kterou Vám předkládáme k vyjádření.

Studie počítá s novým uspořádáním parkování podél celé ulice Spalova. Na jejím začátku zužujeme šířku komunikace tak, abychom vytvořili bezpečné podmínky pro chodce ve velmi využívaném směru podél Pražské ulice. Parkovací místa jsou upravena tak, aby byl maximálně využit prostor, který je zde k dispozici. Dále dochází k úpravě parkování na oboustranné šikmé stání. Stávající chodník bude zúžen na šířku 1,8 m. U stávajících šikmých parkovacích stání dojde v zeleni k záboru pouze v šířce cca 2,3 m. U šikmých stání u č. p. 2254 dojde u zrcadlově vybudovaných parkovacích míst k vykácení vzrostlé zeleně, kterou však nahradíme výsadbou nejen linie podél celého parkoviště, ale i doplněním zeleně v celé ploše sídliště. Na výjezdu můžeme navýšit počet parkovacích míst o 5 podélných stání zpevněním pásu mezi stávající komunikací a chodníkem. Vyhrazená parkovací místa jsou označena v návrhu ve stávajícím počtu.  Při hledání řešení vždy klademe důraz na bezpečí chodců a minimalizaci bariér pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

V současné době je v ulici Spalova k dispozici 45 parkovacích míst. Až 10 vozů parkuje na místech, kde není parkování dovoleno. Návrhem vznikne 66 parkovacích míst. Celkem je v docházkové vzdálenosti sídliště k dispozici 255 parkovacích míst.

Oslovili jsme předsedy společenství vlastníků, které jsme požádali o vyjádření za celá společenství. Uvítáme i jednotlivá vyjádření, která nám také pomohou zorientovat se ve Vašich požadavcích. Všechna vyjádření a dotazníky budou zpracovány a předloženy radě města. Ta poté rozhodne o dalším vývoji tohoto projektu na zlepšení okolí Vašich domů.

Dotazník a vyjádření (ke stažení ZDE) můžete odevzdat na podatelně MěÚ Rakovník nebo odeslat na adresu jjiratkova@murako.cz do 31. 7. 2017.

Návrh řešení je k dispozici ZDE.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí oddělení rozvoje města a investic

vloženo 19. 6. 2017