Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Události

 

                                                         odznak

 

Období 14.7.2017 – 21.7.2017

20.7.2017

V čase 13:15 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že v ulici Krátká se u kanalizační vpusti nachází větší množství včel. Při příjezdu hlídky na místo, se již na místě nacházel místní včelař, který hlídce sdělil, že včely nejsou nebezpečné a že v kanalizaci je zřejmě něco sladkého.  

21.7.2017

V čase okolo 19 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že na lávce u koupaliště leží opilec, který nelze probudit. Na místě se nacházel muž z Rakovnicka. Z důvodu obavy o život a zdraví muže byla na místo přivolána RZS.

 

Období 7.7.2017 – 14.7.2017

9.7.

V čase před 1 hod. hlídka přijala tel. oznámení od muže, který sdělil, že byl napaden v provozovně poblíž ulice V Jamce. Při příjezdu hlídky na místo, se již údajný útočník na místě nenacházel. Na místě události, napadení potvrdilo více svědků. Celá událost byla předána Polici ČR k dalšímu šetření. Z důvodu zranění napadeného muže, bylo nutné ošetření.  

11.7.

V čase po 19 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že V Jamce poblíž dětského hřiště se nacházejí dva muži, kteří požívají alkoholické nápoje na místě zákonem zakázaném. Hlídka na místě zjistila, že oznámení se zakládá na pravdě. Celá událost byla vyřešena blokově na místě.  

 

Období 16.6.2017 – 23.6.2017

18.6.

V čase okolo 22 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že V Jamce vedle dětského hřiště je skupinka hlučných osob. Hlídka na místě zjistila, že se jednalo o osm osob cizí národnosti. Muži byli z místa vykázáni.

19.6.

V čase 18:00 hodin hlídka přijala tel. oznámení od zaměstnance ČD, že v osobním vlaku ve směru od Prahy přijede asi za 15-20 minut neznámý muž, jenž má napadat ostatní cestující ve vlaku, ničit a rozbíjet vybavení vozu. Muž se údajně chová podivně. Vlak z tohoto důvodu nabral již značné zpoždění.Na místo vyjely dvě hlídky Městské policie a jedna hlídka Policie ČR.

Při příjezdu osobního vlaku do stanice byl cestujícími označen vysvlečený muž v prvním vagóně, který se měl výše uvedeného jednání dopouštět. Jedna hlídka MP šla předními dveřmi vozu a druhá hlídka MP vstoupila zadními dveřmi vozu. Po příchodu do vozu, označený muž seděl oblečen jen v trenýrkách na stolku u okna a po příchodu strážníků jim začal sprostě nadávat a skočil na dvojici strážníků. Bylo použito donucovacích prostředků ke zklidnění muže. Muž okolo sebe začal kopat, mlátit rukama a na opakované zákonné výzvy nereagoval. Z důvodu zranění muže, byla na místo přivolána RZS. Muž nadále odmítal komunikovat, nechtěl sdělit svoji totožnost, občas jen něco nesrozumitelného vykřikl.

Následně byl muž převezen na ošetření do nemocnice. Protože se muž nadále choval agresivně i vůči posádce vozu RZS bylo přistoupeno k doprovodu lékařského personálu ve voze RZS. Muž byl převezen na chirurgickou ambulanci a následně si věc převzala hlídka Policie ČR. 

 

Období 9.6.2017 – 16.6.2017

10.6.

V čase okolo 21 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že v ulici Vojanova se nachází ležící osoba. Při příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že se jedná o podnapilého muže z Rakovnicka. Z důvodu viditelných poranění byla muži přivolána RZS.

11.6.

V čase okolo 9 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že na cyklostezce směrem na Pustověty volně pobíhá kůň. Hlídka na místě zjistila tel. kontakt na majitele koně. Majitel koně nebyl přítomen, tak hlídka úspěšně zahnala koně do ohrady.

14.6.

Hlídka přijala tel. oznámení, že v jednom z bankomatů byla nalezena hotovost. Hlídka na místě zaznamenala čísla bankovek a hotovost uložila na služebně. Téhož  dne se dostavila žena s potvrzením z banky, že hotovost je její. Hlídka na základě potvrzení ženě hotovost vydala.   

 

Období 2.6.2017 – 9.6.2017

4.6.2017

V čase okolo 18 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že u nábř. Dr. Beneše dochází ke rvačce mezi dvěma muži. Na místě se nacházeli dva muži z Rakovnicka a hlídce sdělili, že se jen lehce strkali, ale že jinak k ničemu nedošlo.

8.6.2017

V čase okolo 16 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že poblíž ulice Trojanova leží podnapilý muž. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o muže z Rakovnicka. Na výzvu k prokázání totožnosti muž nereagoval a odmítl totožnost prokázat. Z tohoto důvodu byl muž předveden na Polici ČR k dalším úkonům. 

 

Období 26.5.2017 – 2.6.2017

29.5.

V čase okolo 17 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že v ulici Pod Nemocnicí se nachází ležící osoba, která nereaguje na oslovení a nelze probudit. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o muže z Rakovnicka. Muž byl probuzen a vyzván k podání vysvětlení. Na místě se objevil kamarád podnapilého muže a hlídce sdělil, že podnapilého muže odvede domu.

31.5.

V čase okolo 22 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že po ulicích se pohybují dva muži, kteří vcházejí i do vozovky. Hlídka nedaleko vlakového nádraží zastihla a vyzvala oba muže k podání vysvětlení. Muži hlídce sdělili, že jdou na vlakové nádraží a následně odjíždějí pryč. Hlídka později provedla kontrolu, jestli opravdu oba muži odjeli, což se potvrdilo.  

 

Období 19.5.2017 – 26.5.2017

21.5.

V čase okolo 19 hod. hlídka přijala tel. oznámení od muže, který nakupoval v jednom z marketů a při nakupování zahlédl dva muže, kteří zřejmě odcizili zboží a odešli bez placení.  Hlídka po cestě zahlédla dva muže, odpovídající popisu oznamovatele. Hlídka oba muže vyzvala k podání vysvětlení a k prokázání totožnosti. Oba muži hlídce sdělili, že zboží zakoupili od neznámého muže na parkovišti před jiným marketem. Z důvodu neprokázání totožnosti, byli oba muži předvedeni na Policii ČR. Celá událost byla předána k dalšímu šetření.

22.5.

V čase okolo 13 hod. se na služebnu dostavila žena z Rakovnicka s oznámením, že postrádá svého manžela, se kterým měla mít sraz u vozidla. Dále oznamovatelka hlídce sdělila, že z důvodu úrazu hlavy manžel trpí horší orientací. Hlídka projížděla okolí lokality dle sdělení oznamovatelky a po půl hodině byl muž bez zranění nalezen.

 

Období 12.5.2017 – 19.5.2017

13.5.

V čase cca 13 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že v ulici Kuštova se nachází ležící muž, který nelze probudit. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o podnapilého muže z Rakovnicka. Hlídka muže ztotožnila a vykázala z místa.

13.5.

V čase po 23 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že v ulici Soukupova dochází ke rvačce mezi skupinkou mužů. Při příjezdu na místo se zde nacházela skupinka tří mužů. Hlídka muže vyzvala k podání vysvětlení a k prokázání totožnosti. Jeden z mužů na výzvu sdělil, že se prokazovat nebude a začal se chovat agresivně. Hlídka muže opětovně vyzvala k prokázání totožnosti a následně muži sdělila, že v případě neprokázání totožnosti bude předveden na OO Policie ČR k dalším úkonům. Muž opětovně prokázání totožnosti odmítal a začal hlídku urážet. Když hlídka k muži přistoupila, muž se pokusil zaútočit na jednoho ze strážníků pěstí. Strážník se úderu vyhnul a muž byl za pomoci donucovacích prostředků zpacifikován. Následovalo přiložení pout a muž byl převezen k dalším úkonům na OO Policie ČR. 

 

Období 5.5.2017 – 12.5.2017

5.5.

V čase po 13 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že u potoka je skupinka bezdomovců, kteří vhazují něco do potoka. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o známé muže. Hlídka muže vyzvala k podání vysvětlení. Jeden z mužů hlídce sdělil, že mu upadl pytel z igelitu, který spadl do potoka. Muž hlídce slíbil, že pytel vyloví a okamžitě tak provedl.

8.5.

V čase před 19 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že v ulici V Jamce leží podnapilý muž. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o muže, kterého již během dne několikrát zvedala z důvodu opilosti. Muž hlídce sdělil, že se potřebuje dostat do Prahy, kde bydlí. Hlídka muže odvezla na vlakové nádraží a posadila na vlak směr Praha.

 

Období 28.4.2017 – 5.5.2017

1.5.

V čase po 22 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že v ulici Trojanova dochází ke rvačce mezi skupinkou osob. Při příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o skupinku cizinců. Při podání vysvětlení bylo hlídce sděleno, že k ničemu nedošlo a že nikdo nebyl napaden nebo poškozen.

2.5.

V čase po 20 hod. hlídka přijala tel. oznámení,  že v blízkosti vlakového nádraží je vidět kouř a že je zde podezření na požár. Hlídka na místě zjistila, že se zde nachází skupinka bezdomovců, kteří si zde opékají maso. Hlídka muže poučila, vykázala a oheň byl uhašen.

 

Období 21.4.2017 – 28.4.2017

22.4.

V čase po 1 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že před KC se nachází ležící muž, který nekomunikuje a nelze probudit. Hlídka na místě zjistila, že muž je v podnapilém stavu a že se zde může jednat o stav ohrožení života. Z důvodu bezpečnosti o zdraví muže byla na místo přivolána RZS.

24.4.

V čase po 17 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že v parku V Jamce jsou 3 muži, kteří zde hlučí a popíjejí alkoholické nápoje. Hlídka na místě zjistila, že oznámení se zakládá na pravdě. Po prokázání totožnosti a podání vysvětlení bylo popíjení alkoholických nápojů s muži řešeno blokově.

 

Období 13.4.2017 – 21.4.2017

14.4.

V čase 19hod. hlídka přijala tel. oznámení, že nedaleko Husova náměstí se nachází ležící muž, který nereaguje na probuzení, ani na oslovení. Dle informace oznamovatele je podezření na opilce. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o „známého“ muže z Rakovnicka. Muž dýchal, ale byl silně podnapilý. Po krátké době se hlídce povedlo muže probudit. Při podání vysvětlení si nepamatoval nic co se stalo. Hlídka muže doprovodila do místa bydliště.

16.4.

V čase po 14 hod. hlídka přijala tel. oznámení od muže, že měl mít schůzku se svým známým a že se mu nemůže dovolat. Toto jednání bral oznamovatel za podezření, že se známému něco přihodilo. V místě bydliště hlídka na muže zvonila, z bytu bylo i slyšet vyzvánění telefonu. Po krátké době muž přišel otevřít. Hlídce sdělil, že mu nebylo dobře a že si vzal prášek na spaní.

 

Období 7.4.2017 – 13.4.2017

7.4.

V čase 13 hod. hlídka přijala tel. oznámení od zaměstnanců ČD, že v budově nádraží mají spícího muže, kterého nelze probudit. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o muže z Rakovnicka. Muž nekomunikoval a z důvodu obavy o jeho zdraví byla na místo přivolána RZS.

8.4.

V čase 11 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že v provozovně v ulici Poštovní mají bezdomovce, který odmítá prodejnu opustit. Hlídka muže na místě ztotožnila a z prodejny vykázala.

V čase 12 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že v provozovně v ulici Trojanova je na wc uzamčený muž, který se bojí wc opustit z důvodu napadení od jiné muže. Hlídka při příjezdu na místo ztotožnila pouze muže z wc, nikdo jiný zde už nebyl. 

 

Období 31.3.2017 – 7.4.2017

31.3.

V čase 14 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že v parku poblíž vlakového nádraží, se nachází ležící osoba, která nereaguje na probuzení. Na místě hlídka zjistila, že se jedná o silně podnapilého muže z Rakovnicka. Muž krvácel z úst, proto na místo byla přivolána RZ.

5.4.

V čase 23 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že v ulici Františka Diepolta, se nachází ležící osoba. Na místě hlídka zjistila, že se jedná o podnapilého muže, který s hlídkou komunikuje a je bez zranění. Z důvodu bezpečnosti o zdraví, hlídka muže doprovodila do nedalekého místa bydliště.

Dále v daném období byly provedeny 4 odchyty psů, bylo řešeno 14 nákladních vozidel pro nedovolené stání apod..

Období 24.3.2017 – 31.3.2017

26.3.

V čase 18 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že na hřbitově se pohybuje podnapilý muž, který poničil jeden z hrobů. Hlídka na místě zjistila, že oznámení se zakládá na pravdě a muže dle popisu vyzvala k prokázání totožnosti. Bylo zjištěno, že muž pochází z Kladenska. Následně byla provedena u muže dechová zkouška s výsledkem 2,3‰ alkoholu ve výdechu. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu, byla na místo přivolána hlídka Policie ČR.

30.3.

V čase 8 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že u trafostanice u ulice V Lukách se nachází injekční stříkačky. Na místě hlídka zjistila, že se zde nacházejí 2 injekční stříkačky s jehlami společně s obalem. Stříkačky byly umístěny do nádoby na nebezpečný odpad a následně zlikvidovány.

Dále v daném období byly provedeny 2 odchyty psů, bylo řešeno 12 nákladních vozidel pro nedovolené stání apod..

Období 17.3.2017 – 24.3.2017

19.3.

V čase cca 23 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že na Husově náměstí před restaurací se nachází muž, který pokřikuje a ruší noční klid. Hlídka na místě vyzvala muže k prokázání totožnosti. Muž u sebe neměl žádný doklad totožnosti a následně hlídce sdělil, že se jmenuje Petr T., rok narození 1997. Následně při lustraci se muž rozběhl a začal utíkat. Muž běžel směrem do Vysoké ulice a hlídka ho pronásledovala. Muž se ukryl v křoví nedaleko téže ulice. Následně byl muž nalezen. Bylo zjištěno, že poskytl nepravdivé údaje k prokázání totožnosti a na místo byla přivolána hlídka Policie ČR. Celá událost byla následně předána na správní odbor. Během zákroku nebyly použity donucovací prostředky ani nedošlo ke zranění zúčastněných osob.

20.3.

V čase 13 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že v prodejně na Husově náměstí došlo ke krádeži mladou ženou, která následně sedí na lavičce před prodejnou. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o mladou ženu s kočárkem. Hlídka ženu vyzvala k prokázání totožnosti a k podání vysvětlení. Žena se hlídce přiznala, že odcizila zboží v hodnotě cca 200 Kč. Následně hlídka zjistila, že mladá žena již v minulosti za majetkovou trestnou činnost byla řešena, proto celá událost byla předána Policii ČR. 

Dále v daném období byly provedeny 3 odchyty psů, bylo řešeno 5 nákladních vozidel pro nedovolené stání, 4 drobné krádeže apod..

 

Období 10.3.2017 – 17.3.2017

12.3.

V čase 21 hod. hlídka přijala tel. oznámení od zaměstnanců nemocnice, že na 2. patře mají bezdomovce. Na místě se nacházeli dva muži z Rakovnicka. Hlídka mužům domluvila a z areálu nemocnice vykázala.

13.3.

V čase cca 11 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že v ulici Sportovní se nachází injekční stříkačka. Na místě hlídka zjistila, že se jedná o injekční stříkačku bez jehly. Stříkačka byla umístěna do nádoby na kontaminovaný materiál a předána k likvidaci.

14.3.

V čase cca 14 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že na sídlišti V Jamce, nějaký muž nanosil k nádobám odpad, který sem nepatří. Hlídka na místě zjistila, že oznámení se zakládá na pravdě a že se zde nachází odpad, který sem nepatří. Dále žena hlídce sdělila, že se celá událost odehrála o den dříve. Následně žena upozornila na možného muže, který údajně tento odpad umístil. Muž hlídce sdělil, že on nic k nádobám nenosil. Hlídka okolí nádob nechala uklidit. Městská policie apeluje na občany, že případné podezření ze spáchání přestupku je potřeba hlásit v daný okamžik z důvodu snadnějšího prokázání.

16.3.

V čase okolo 14 hod. hlídka přijela tel. oznámení od zaměstnanců MOA Rakovník, že na schodech u vstupu do budovy se nachází ležící muž, který nelze vzbudit. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o „známou firmu“ z Rakovnicka. Muž byl probuzen a vykázán z místa spolu z důraznou domluvou.   

Dále v daném období byly provedeny 3 odchyty psů, bylo řešeno 5 nákladních vozidel pro nedovolené stání, 3 drobné krádeže apod..

 

Období 3.3.2017 – 10.3.2017

3.3.

Hlídka přijala opakovaně tel. oznámení, že v jednom z domů neustále dochází ke štěkání psa a že jde o podezření z týrání. Hlídka na místě zjistila, že pes opravdu štěká, ale že pes není zanedbán. Dle sdělení sousedů, je majitel mimo republiku, ale pes jídlo dostává pravidelně. Celá událost byla předána k dalšímu šetření.

5.3.

Před 12 hod. hlídka přijala tel. oznámení z prodejny Albert, že zde mají muže, podezřelého z drobné krádeže. Na místě se nacházel mladý muž z Rakovnicka a hlídce přiznal, že zboží odcizil. Odcizené zboží mělo hodnotu necelé 3 tis. Následnou lustrací bylo zjištěno, že přestupek byl již spáchán opakovaně, proto celá událost byla předána k dalšímu šetření.

8.3.

Hlídka přijala tel. oznámení, že v prodejně Billa mají pachatele, podezřelého z drobné krádeže. Při příjezdu na místo hlídka zjistila, že se jedná o muže z Rakovnicka, „známou firmu“. Muž odcizil lahev alkoholu. Na základě lustrace bylo zjištěno, že muž byl již v minulosti za totožný majetkový trestní čin odsouzen, proto celá událost byla předána Policii ČR k dalšímu šetření.

Dále v daném období byly provedeny 2 odchyty psů, bylo řešeno 7 nákladních vozidel pro nedovolené stání apod..

 

Období 24.2.2017 – 3.3.2017

24.2.

V čase 20 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že v obci Krupá, se nachází zraněný pes, zřejmě po středu s vozidlem. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o poranění páteře. Na místo byl přivolán veterinář, který zjistil, že se jedná o vážné poranění páteře a vnitřní krvácení. Pes byl převezen a uspán.

25.2.

V čase 14 hod. přijala hlídka tel. oznámení, že z nemocnice utekl pacient se zavedenou kanylou. Jednalo se o muže z Rakovnicka. Následně bylo zjištěno, že muže převezli příbuzní zpět do nemocnice.

26.2.

V čase 23 hod. hlídka prováděla kontrolní a hlídkové činnosti v  okolí autobusového nádraží. Zde si hlídka všimla vysypaných odpadkových košů. Následně hlídka zahlídla muže, který ostatní odpadkové koše přehrabával, a odpadky padaly na zem. Hlídka muže vyzvala k podání vysvětlení.  Bylo zjištěno, že i ostatní koše má tento muž. Muž následně okolí ostatních odpadkových košů uklidil a přestupek byl vyřešen domluvou.

Dále v daném období byly řešeny např. 3 drobné krádeže, byly provedeny 2 odchyty psů, bylo řešeno 14 nákladních vozidel pro nedovolené stání apod..

 

Období 18.2.2017 – 24.2.2017

18.2.

V čase 21 hod. hlídka přijala tel. oznámení od zaměstnanců nemocnice, že na chirurgické ambulanci se nachází spící, zapáchající bezdomovec, který odmítá opustit prostory nemocnice. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o muže z Rakovnicka. Muž byl ztotožněn, poučen a následně vykázán z areálu nemocnice.

20.2.

V čase 7 hod. byla hlídka přivolána do ulice Kuštova, že zde zapadlo nákladní vozidlo. Na místě bylo zjištěno, že se zde otáčelo nákladní vozidlo, které zde zapadlo v nezpevněném povrchu. Na místo muselo přijet vyprošťovací vozidlo HZS. Následně bylo nákladní vozidlo vyproštěno. Řidiči nákladního vozidla byla uložena bloková pokuta.

22.2.

V čase 8 hod. hlídka prováděla pěší kontrolní a hlídkovou činnost na Husově náměstí. Zde byla hlídka oslovena ženou, která sdělila, že přítomný muž nenastoupil výkon trestu. Hlídka chtěla muže ztotožnit, ale muž reagoval útěkem do ulice Trojanova. Hlídka hledala muže v modré bundě v přilehlých průchodech. Následně byl spatřen muž v červené bundě, vycházející z průchodu. Hlídka na místě zjistila, že muž odhodil modrou bundu a vyšel v bundě červené. Hlídka za mužem běžela a muže po pár metrech zastihla. Hlídka muže omezila na osobní svobodě a předala Polici ČR.  

Dále v daném období byly řešeny např. 4 drobné krádeže, bylo provedeno 7 odchytů psů, bylo řešeno 9 nákladních vozidel pro nedovolené stání apod..