Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Události

 

                                                         odznak

 

Období 12.5.2017 – 19.5.2017

13.5.

V čase cca 13 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že v ulici Kuštova se nachází ležící muž, který nelze probudit. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o podnapilého muže z Rakovnicka. Hlídka muže ztotožnila a vykázala z místa.

13.5.

V čase po 23 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že v ulici Soukupova dochází ke rvačce mezi skupinkou mužů. Při příjezdu na místo se zde nacházela skupinka tří mužů. Hlídka muže vyzvala k podání vysvětlení a k prokázání totožnosti. Jeden z mužů na výzvu sdělil, že se prokazovat nebude a začal se chovat agresivně. Hlídka muže opětovně vyzvala k prokázání totožnosti a následně muži sdělila, že v případě neprokázání totožnosti bude předveden na OO Policie ČR k dalším úkonům. Muž opětovně prokázání totožnosti odmítal a začal hlídku urážet. Když hlídka k muži přistoupila, muž se pokusil zaútočit na jednoho ze strážníků pěstí. Strážník se úderu vyhnul a muž byl za pomoci donucovacích prostředků zpacifikován. Následovalo přiložení pout a muž byl převezen k dalším úkonům na OO Policie ČR. 

 

Období 5.5.2017 – 12.5.2017

5.5.

V čase po 13 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že u potoka je skupinka bezdomovců, kteří vhazují něco do potoka. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o známé muže. Hlídka muže vyzvala k podání vysvětlení. Jeden z mužů hlídce sdělil, že mu upadl pytel z igelitu, který spadl do potoka. Muž hlídce slíbil, že pytel vyloví a okamžitě tak provedl.

8.5.

V čase před 19 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že v ulici V Jamce leží podnapilý muž. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o muže, kterého již během dne několikrát zvedala z důvodu opilosti. Muž hlídce sdělil, že se potřebuje dostat do Prahy, kde bydlí. Hlídka muže odvezla na vlakové nádraží a posadila na vlak směr Praha.

 

Období 28.4.2017 – 5.5.2017

1.5.

V čase po 22 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že v ulici Trojanova dochází ke rvačce mezi skupinkou osob. Při příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o skupinku cizinců. Při podání vysvětlení bylo hlídce sděleno, že k ničemu nedošlo a že nikdo nebyl napaden nebo poškozen.

2.5.

V čase po 20 hod. hlídka přijala tel. oznámení,  že v blízkosti vlakového nádraží je vidět kouř a že je zde podezření na požár. Hlídka na místě zjistila, že se zde nachází skupinka bezdomovců, kteří si zde opékají maso. Hlídka muže poučila, vykázala a oheň byl uhašen.

 

Období 21.4.2017 – 28.4.2017

22.4.

V čase po 1 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že před KC se nachází ležící muž, který nekomunikuje a nelze probudit. Hlídka na místě zjistila, že muž je v podnapilém stavu a že se zde může jednat o stav ohrožení života. Z důvodu bezpečnosti o zdraví muže byla na místo přivolána RZS.

24.4.

V čase po 17 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že v parku V Jamce jsou 3 muži, kteří zde hlučí a popíjejí alkoholické nápoje. Hlídka na místě zjistila, že oznámení se zakládá na pravdě. Po prokázání totožnosti a podání vysvětlení bylo popíjení alkoholických nápojů s muži řešeno blokově.

 

Období 13.4.2017 – 21.4.2017

14.4.

V čase 19hod. hlídka přijala tel. oznámení, že nedaleko Husova náměstí se nachází ležící muž, který nereaguje na probuzení, ani na oslovení. Dle informace oznamovatele je podezření na opilce. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o „známého“ muže z Rakovnicka. Muž dýchal, ale byl silně podnapilý. Po krátké době se hlídce povedlo muže probudit. Při podání vysvětlení si nepamatoval nic co se stalo. Hlídka muže doprovodila do místa bydliště.

16.4.

V čase po 14 hod. hlídka přijala tel. oznámení od muže, že měl mít schůzku se svým známým a že se mu nemůže dovolat. Toto jednání bral oznamovatel za podezření, že se známému něco přihodilo. V místě bydliště hlídka na muže zvonila, z bytu bylo i slyšet vyzvánění telefonu. Po krátké době muž přišel otevřít. Hlídce sdělil, že mu nebylo dobře a že si vzal prášek na spaní.

 

Období 7.4.2017 – 13.4.2017

7.4.

V čase 13 hod. hlídka přijala tel. oznámení od zaměstnanců ČD, že v budově nádraží mají spícího muže, kterého nelze probudit. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o muže z Rakovnicka. Muž nekomunikoval a z důvodu obavy o jeho zdraví byla na místo přivolána RZS.

8.4.

V čase 11 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že v provozovně v ulici Poštovní mají bezdomovce, který odmítá prodejnu opustit. Hlídka muže na místě ztotožnila a z prodejny vykázala.

V čase 12 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že v provozovně v ulici Trojanova je na wc uzamčený muž, který se bojí wc opustit z důvodu napadení od jiné muže. Hlídka při příjezdu na místo ztotožnila pouze muže z wc, nikdo jiný zde už nebyl. 

 

Období 31.3.2017 – 7.4.2017

31.3.

V čase 14 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že v parku poblíž vlakového nádraží, se nachází ležící osoba, která nereaguje na probuzení. Na místě hlídka zjistila, že se jedná o silně podnapilého muže z Rakovnicka. Muž krvácel z úst, proto na místo byla přivolána RZ.

5.4.

V čase 23 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že v ulici Františka Diepolta, se nachází ležící osoba. Na místě hlídka zjistila, že se jedná o podnapilého muže, který s hlídkou komunikuje a je bez zranění. Z důvodu bezpečnosti o zdraví, hlídka muže doprovodila do nedalekého místa bydliště.

Dále v daném období byly provedeny 4 odchyty psů, bylo řešeno 14 nákladních vozidel pro nedovolené stání apod..

Období 24.3.2017 – 31.3.2017

26.3.

V čase 18 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že na hřbitově se pohybuje podnapilý muž, který poničil jeden z hrobů. Hlídka na místě zjistila, že oznámení se zakládá na pravdě a muže dle popisu vyzvala k prokázání totožnosti. Bylo zjištěno, že muž pochází z Kladenska. Následně byla provedena u muže dechová zkouška s výsledkem 2,3‰ alkoholu ve výdechu. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu, byla na místo přivolána hlídka Policie ČR.

30.3.

V čase 8 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že u trafostanice u ulice V Lukách se nachází injekční stříkačky. Na místě hlídka zjistila, že se zde nacházejí 2 injekční stříkačky s jehlami společně s obalem. Stříkačky byly umístěny do nádoby na nebezpečný odpad a následně zlikvidovány.

Dále v daném období byly provedeny 2 odchyty psů, bylo řešeno 12 nákladních vozidel pro nedovolené stání apod..

Období 17.3.2017 – 24.3.2017

19.3.

V čase cca 23 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že na Husově náměstí před restaurací se nachází muž, který pokřikuje a ruší noční klid. Hlídka na místě vyzvala muže k prokázání totožnosti. Muž u sebe neměl žádný doklad totožnosti a následně hlídce sdělil, že se jmenuje Petr T., rok narození 1997. Následně při lustraci se muž rozběhl a začal utíkat. Muž běžel směrem do Vysoké ulice a hlídka ho pronásledovala. Muž se ukryl v křoví nedaleko téže ulice. Následně byl muž nalezen. Bylo zjištěno, že poskytl nepravdivé údaje k prokázání totožnosti a na místo byla přivolána hlídka Policie ČR. Celá událost byla následně předána na správní odbor. Během zákroku nebyly použity donucovací prostředky ani nedošlo ke zranění zúčastněných osob.

20.3.

V čase 13 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že v prodejně na Husově náměstí došlo ke krádeži mladou ženou, která následně sedí na lavičce před prodejnou. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o mladou ženu s kočárkem. Hlídka ženu vyzvala k prokázání totožnosti a k podání vysvětlení. Žena se hlídce přiznala, že odcizila zboží v hodnotě cca 200 Kč. Následně hlídka zjistila, že mladá žena již v minulosti za majetkovou trestnou činnost byla řešena, proto celá událost byla předána Policii ČR. 

Dále v daném období byly provedeny 3 odchyty psů, bylo řešeno 5 nákladních vozidel pro nedovolené stání, 4 drobné krádeže apod..

 

Období 10.3.2017 – 17.3.2017

12.3.

V čase 21 hod. hlídka přijala tel. oznámení od zaměstnanců nemocnice, že na 2. patře mají bezdomovce. Na místě se nacházeli dva muži z Rakovnicka. Hlídka mužům domluvila a z areálu nemocnice vykázala.

13.3.

V čase cca 11 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že v ulici Sportovní se nachází injekční stříkačka. Na místě hlídka zjistila, že se jedná o injekční stříkačku bez jehly. Stříkačka byla umístěna do nádoby na kontaminovaný materiál a předána k likvidaci.

14.3.

V čase cca 14 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že na sídlišti V Jamce, nějaký muž nanosil k nádobám odpad, který sem nepatří. Hlídka na místě zjistila, že oznámení se zakládá na pravdě a že se zde nachází odpad, který sem nepatří. Dále žena hlídce sdělila, že se celá událost odehrála o den dříve. Následně žena upozornila na možného muže, který údajně tento odpad umístil. Muž hlídce sdělil, že on nic k nádobám nenosil. Hlídka okolí nádob nechala uklidit. Městská policie apeluje na občany, že případné podezření ze spáchání přestupku je potřeba hlásit v daný okamžik z důvodu snadnějšího prokázání.

16.3.

V čase okolo 14 hod. hlídka přijela tel. oznámení od zaměstnanců MOA Rakovník, že na schodech u vstupu do budovy se nachází ležící muž, který nelze vzbudit. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o „známou firmu“ z Rakovnicka. Muž byl probuzen a vykázán z místa spolu z důraznou domluvou.   

Dále v daném období byly provedeny 3 odchyty psů, bylo řešeno 5 nákladních vozidel pro nedovolené stání, 3 drobné krádeže apod..

 

Období 3.3.2017 – 10.3.2017

3.3.

Hlídka přijala opakovaně tel. oznámení, že v jednom z domů neustále dochází ke štěkání psa a že jde o podezření z týrání. Hlídka na místě zjistila, že pes opravdu štěká, ale že pes není zanedbán. Dle sdělení sousedů, je majitel mimo republiku, ale pes jídlo dostává pravidelně. Celá událost byla předána k dalšímu šetření.

5.3.

Před 12 hod. hlídka přijala tel. oznámení z prodejny Albert, že zde mají muže, podezřelého z drobné krádeže. Na místě se nacházel mladý muž z Rakovnicka a hlídce přiznal, že zboží odcizil. Odcizené zboží mělo hodnotu necelé 3 tis. Následnou lustrací bylo zjištěno, že přestupek byl již spáchán opakovaně, proto celá událost byla předána k dalšímu šetření.

8.3.

Hlídka přijala tel. oznámení, že v prodejně Billa mají pachatele, podezřelého z drobné krádeže. Při příjezdu na místo hlídka zjistila, že se jedná o muže z Rakovnicka, „známou firmu“. Muž odcizil lahev alkoholu. Na základě lustrace bylo zjištěno, že muž byl již v minulosti za totožný majetkový trestní čin odsouzen, proto celá událost byla předána Policii ČR k dalšímu šetření.

Dále v daném období byly provedeny 2 odchyty psů, bylo řešeno 7 nákladních vozidel pro nedovolené stání apod..

 

Období 24.2.2017 – 3.3.2017

24.2.

V čase 20 hod. hlídka přijala tel. oznámení, že v obci Krupá, se nachází zraněný pes, zřejmě po středu s vozidlem. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o poranění páteře. Na místo byl přivolán veterinář, který zjistil, že se jedná o vážné poranění páteře a vnitřní krvácení. Pes byl převezen a uspán.

25.2.

V čase 14 hod. přijala hlídka tel. oznámení, že z nemocnice utekl pacient se zavedenou kanylou. Jednalo se o muže z Rakovnicka. Následně bylo zjištěno, že muže převezli příbuzní zpět do nemocnice.

26.2.

V čase 23 hod. hlídka prováděla kontrolní a hlídkové činnosti v  okolí autobusového nádraží. Zde si hlídka všimla vysypaných odpadkových košů. Následně hlídka zahlídla muže, který ostatní odpadkové koše přehrabával, a odpadky padaly na zem. Hlídka muže vyzvala k podání vysvětlení.  Bylo zjištěno, že i ostatní koše má tento muž. Muž následně okolí ostatních odpadkových košů uklidil a přestupek byl vyřešen domluvou.

Dále v daném období byly řešeny např. 3 drobné krádeže, byly provedeny 2 odchyty psů, bylo řešeno 14 nákladních vozidel pro nedovolené stání apod..

 

Období 18.2.2017 – 24.2.2017

18.2.

V čase 21 hod. hlídka přijala tel. oznámení od zaměstnanců nemocnice, že na chirurgické ambulanci se nachází spící, zapáchající bezdomovec, který odmítá opustit prostory nemocnice. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o muže z Rakovnicka. Muž byl ztotožněn, poučen a následně vykázán z areálu nemocnice.

20.2.

V čase 7 hod. byla hlídka přivolána do ulice Kuštova, že zde zapadlo nákladní vozidlo. Na místě bylo zjištěno, že se zde otáčelo nákladní vozidlo, které zde zapadlo v nezpevněném povrchu. Na místo muselo přijet vyprošťovací vozidlo HZS. Následně bylo nákladní vozidlo vyproštěno. Řidiči nákladního vozidla byla uložena bloková pokuta.

22.2.

V čase 8 hod. hlídka prováděla pěší kontrolní a hlídkovou činnost na Husově náměstí. Zde byla hlídka oslovena ženou, která sdělila, že přítomný muž nenastoupil výkon trestu. Hlídka chtěla muže ztotožnit, ale muž reagoval útěkem do ulice Trojanova. Hlídka hledala muže v modré bundě v přilehlých průchodech. Následně byl spatřen muž v červené bundě, vycházející z průchodu. Hlídka na místě zjistila, že muž odhodil modrou bundu a vyšel v bundě červené. Hlídka za mužem běžela a muže po pár metrech zastihla. Hlídka muže omezila na osobní svobodě a předala Polici ČR.  

Dále v daném období byly řešeny např. 4 drobné krádeže, bylo provedeno 7 odchytů psů, bylo řešeno 9 nákladních vozidel pro nedovolené stání apod..