Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Asistent prevence kriminality

Provádí ve městě asistenční úkony při dohledu nad ochranou veřejného pořádku, dodržování pravidel občanského soužití a další související činnosti podle přesně stanovených postupů.

Vykonává činnost pod vedením určeného strážníka. Asistent nedisponuje žádnými pravomocemi ani statutem úřední osoby. Asistent spolupůsobí při dohledu nad dodržováním veřejného pořádku a zásad občanského soužití. Jeho úkolem je zejména:

 • seznamovat se s prostředím rizikových a sociálně vyloučených lokalit a vysvětlovat občanům účel své přítomnosti,
 • podávat písemné informace formou zápisu, popř. informovat ústně jednotlivé strážníky o zjištěných a řešených skutečnostech a problémech,
 • vykonávat dohled u základních škol (před zahájením vyučování a při ukončení vyučování a rozchodu žáků), a to jak dohled nad bezpečností dětí při začínajících projevech šikany, rvaček, okrádání školáků, kouření dětí, nebo jako prevence před distribucí omamných látek přímo před budovou školy,
 • provádět v úředních hodinách pravidelný dohled nad veřejným pořádkem v budovách městských i státních institucí jako je např. MěÚ Rakovník, ÚP, OSSZ, FÚ a další,
 • podílet se na dohledu nad veřejným pořádkem společně se strážníky Městské policie Rakovník a Policie ČR,
 • v případě zjištění jakéhokoli protiprávního jednání informovat obratem vedoucího pracovníka,
 • díky místní znalosti získávat a předávat k dalšímu opatření Městské policii Rakovník nebo Policii ČR informace o protiprávním jednání páchaném v rizikových či sociálně vyloučených lokalitách jako je např. odkládání objemného odpadu – nejčastěji nábytku, znečišťování veřejného prostranství a podobně,
 • v průběhu své práce se zejména zaměřovat na děti a mládež, upozorňovat děti na nevhodné chování, jako je nadměrný hluk, znečišťování veřejného prostranství (odhozené odpadky mimo sběrné nádoby a podobně), kouření a návštěvy pohostinství apod.,