Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Granty, půjčky, dotace

 Granty

Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence

Program pro poskytování dotací města Rakovníka v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví v roce 2016

Žádost o přidělení dotace na rok 2016 v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví

 

Odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu

Zásady programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Rakovníka v oblasti kultury, sportu, životního prostředí a prevence sociálně patologických jevů

Závěrečná zpráva o realizaci projektu vč. vyúčtování čerpání dotace z rozpočtu města Rakovníka v roce 2016

Žádost o poskytnutí dotace na rok 2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Závěrečná zpráva o realizaci porojektu

Program o poskytování dotací - kultura

Program o poskytování dotací - prevence sociálně patologických jevů

Program o poskytování dotací - spolky

Program o poskytování dotací - sport

Program o poskytování dotací - životní prostředí

 ...........................................................................................................................

 Půjčky 

Ekonomický odbor

Fond rozvoje bydlení města Rakovníka

Zásady pro používání FRB města Rakovníka

Smlouva o zápůjčce

Potvrzení o příjmu

Prohlášení ručitele

Žádost o poskytnutí zápůjčky z FRB města Rakovníka pro rok 2016 

Vyhlášení zápůjček FRB města Rakovníka 2016

 

...........................................................................................................................

 Dotace

Odbor výstavby a investic

Příspěvek na výstavbu komunikací, chodníků včetně inženýrských sítí

Zásady pro poskytnutí příspěvku, žádost a další dokumenty najdete na úřední desce.