Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dotazy od občanů

Stránka

Dobrý den, prý se prostředek náměstí bude předělávat na parkovou úpravu (keře, túje, lavičky...)a odstraní se nevzhledné \"pískoviště\". Je to pravda?

Dobrý den,

v nejbližší době se s žádnou razantní přestavbou Husova náměstí nepočítá.

Jan Švácha

Dobrý den, koupily jsme domek a chtěly bychom vykácet staré ovocné stromky a nasázet nové. Potřebovaly bychom poradit, s kým to máme konzultovat, jestli se starostkou obce či odborem životního prostředí. A dále by nás zajímalo s kým máme řešit, že sousedi vypouštějí fekálie z jímky k našemu společnému plotu, vůbec se nám to nelíbí a myslíme, že to v dnešní době jde řešit i jinak, když v obci není kanalizace. Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
Věc není tak složitá, jak by se mohlo zdát. Povolení ke kácení dřevin je v kompetenci Vašeho obecního úřadu. Žádost o povolení ke kácení dřevin podává vlastník pozemku, nájemce či jiná oprávněná osoba se souhlasem vlastníka.
Povolení ke kácení ovšem není zapotřebí pro všechny stromy. Nevztahuje se totiž na dřeviny s danou velikostí. Zákon hovoří o obvodu kmene 80 cm měřeném ve výšce 130 cm nad zemí a keřových porostech do 40 m2. To tedy znamená, že pokud má strom větší obvod kmene než 80 cm v uvedené výšce, je třeba požádat o povolení ke kácení dřevin. Je nutné říci, že se to vztahuje na všechny druhy dřevin. Doporučuje se kácet dřeviny v období vegetačního klidu od 1. 10. do 31. 3.
Ke druhé otázce: Příslušným správním úřadem ke kontrole vypouštění odpadních vod je Odbor životního prostředí Městského úřad Rakovník. Na ten je třeba se obrátit a ten Vám také podá všechny potřebné informace k vyřešení vašeho problému. Volejte na telefonní číslo 259 111 237 paní Miroslavu Kučerovou.
Jan Švácha
Dobrý den, rád bych se informoval na dva termíny pro uzavření manželství, zda jsou volné případně co udělat pro jejich rezervaci. Jde o dny 11.11.2011 (pátek), 20.11.2011 (neděli) anebo 2.12.2011 (pátek). Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
zatím není problém uzavřít manželství ani v jednom z uvedených termínů. Je však zapotřebí se zastavit na matrice Městského úřadu Rakovník co nejdříve. Zmíněné termíny totiž patří mezi ty, které manželské páry pro snadnou zapamatovatelnost vyhledávají. Například na 11. 11. 2011 již máme první zájemce.
Jan Švácha
Dobrý den, slyšel jsem, že se již začíná budovat skatepark. Mužete sdělit kde to je a kdy bude hotový. Děkuji

Dobrý den,

bylo by skutečně vynikající, kdybych mohl na Vaši otázku odpovědět kladně. Bohužel tomu tak není. Podle "Zprávy o stavu a připravenosti investičních projektů," která byla schválena na posledním zastupitelstvu, se s výstavbou skateparku počítá v roce 2012. V současné době se jedná (pokolikáté už) o pozemcích, kde by skatepark mohl vyrůst. Věřím, že vše dopadne tak, aby skejťáci mohli do nového areálu již v příštím roce.

Jan Švácha

Dobrý den,chtěla bych se zeptat ohledně poplatku za popelnice.Proč není možno zaplatit poplatek 500 Kč např.ve dvou splátkách??Město vybere poplatky od několika tisíců lidí peníze,ale služba zatím není poskytnuta v plné míře poplatku.Jak je s penězi naloženo dopředu?? Vůbec se mi vyhláška nelíbí a zajímalo by mě,kde se můžu proti tomuto národnímu nešvaru ohradit???Znám mnoho lidí, kterým se to také nelíbí,ale každý se bojí a raději zaplatí, než exekuci.... Díky za odpověď.
Dobrý den,
děkujeme za dotaz. Informace, že jde o běžnou praxi používanou například i u jiných daňových povinností – například na finančním úřadě, kde se s Vámi (a věřte, že ani námi) o datu platby nikdo nebaví, Vás pochopitelně neuspokojí.  Neuspokojila by ani mě. Celý problém by se však dal i otočit. Z našeho hlediska bychom se mohli zabývat tím, že jste čerpala službu za odpady zdarma půl roku. Platíme totiž za odpady samozřejmě od začátku roku. Platba za každý odvoz je rovněž diskutabilní. Z poplatku za odpady se totiž hradí například i vyvážení odpadkových košů, recyklace odpadu, likvidace bioodpadu, provoz sběrného dvora či pravidelný svoz velkoobjemových kontejnerů.  Pro ilustraci: Od obyvatel města Rakovníka na místních poplatcích za odpad vybere Město Rakovník sedm miliónů korun s tím, že vynaloží na likvidaci téměř šestnáct miliónů korun.
Berte to tedy tak, že si platíte pouze necelé druhé pololetí (od 1. července).  Během prvního půl roku totiž zaplatí Město Rakovník z peněz daňových poplatníků skoro osm miliónů korun. Věřím, že systém je tímto způsobem nastaven nejlépe, jak může být. Děkuji za pochopení.
Jan Švácha
Dobrý den, plánujete v letošním roce opravu silnice cca 200 m na Spravedlnosti?

Ano. V nejbližší době začne probíhat výběrové řízení.

Jan Švácha

Dobrý den mám dotaz co míníte dělat s malou kapacitou školek.Ono hledat hlídání na pul roku když vám dítě nevezmou do školky a nemáte za zadkem hlídací babičky není žádný med jesle jsou drahé a plné a dát výpověd v práci to si každý dovolit nemuže.Tak doufám že se zde bude dělat také něco pro rodiny s dětmi s pozdravem Hofmanová Rakovník
Dobrý den,
děkujeme za Vaši otázku. V současné době jsou třídy mateřských škol skutečně naplněny.  Zápisy do MŠ probíhaly v jarních měsících. Na jejich základě bylo ve spolupráci s ředitelkami MŠ zjištěno, že potřebu rodičů dětí, které splňovaly kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání, uspokojí schválení výjimek z nejvyššího počtu dětí ve stávajících třídách mateřských školek radou města. Důvodem byla především skutečnost, že od školního roku 2010/2011 byla díky zvýšenému zájmu rodičů o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání otevřena další třída v MŠ Průběžná. Od nového školního roku 2011/2012 byly uspokojeny všechny děti, které splňovaly kritéria pro přijetí a které se dostavily k zápisu.  Ředitelky školek mohou přijímat děti k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud se uvolní kapacita ve třídách MŠ (dítě se odstěhuje, maminka je na rodičovské dovolené atd.).  Doporučujeme je tedy kontaktovat, protože právě ony mají přehled o situaci v rodinách a vědí, kdy se místo v jejich školce uvolní. Pokud to jde, snaží rodičům dětí vyhovět, ale nemohou pochopitelně překročit kapacitu dětí ve třídách. V případě, že by byl zaznamenán ředitelkami školek zájem rodičů o umístění dítěte k předškolnímu vzdělávání minimálně ve 20 případech, bylo by možné otevřít další třídu ve školce na Vinohradech, která je v současné době využívána jako tělocvična. Vzhledem k tomu, že v současné době další třídu nelze naplnit, bude město uvažovat o otevření další po vyhodnocení zápisů do mateřských školek od školního roku 2012/2013. Ty proběhnou na jaře roku 2012. Děkuji za pochopení.
Jan Švácha
Dobrý den.Chtěl bych se zeptat jak proběhlo výběrové řízení na výměnu osvětlení družiny 2.ZŠ.V zápise zastupitelstva ani rady jsem nenašel nic. Děkuji Kučera
Dobrý den,
výsledek zadávacího řízení na zmíněnou akci probírala 17. rada města 15. června. Výsledek bude zveřejněn po ověření zápisu rady 24. června, tedy zítra. Děkuji za pochopení.
Jan Švácha
Dobrý den.Pane Švácha proč když zavolám MP před půlnocí k rušení hlukem z restaurace tak mi řeknou že nemohou konat protože majitel má vyjíkmu. Ptám se on má vyjímku ze zákona o ochraně veřejného zdraví §258/2000sb?
Dobrý den,
děkujeme za podnět. Je poctivé říci, že nikdo žádnou výjimku nemá a ze zákona ani nemůže mít.  Odpověď strážníka tedy, v případě, že odpověděl tímto způsobem, nebyla profesionální. O Vašem podnětu byl informován velitel policie i vrchní strážník. Každé oznámení na rušení hlukem musí být řešeno v co nejkratší době strážníky na místě, kde k rušení dochází.
Jan Švácha
Dobrý den.Jsem držitelem průkazky ZTP,označení 01.Je pravda,že od 1.7.t.r. budeme platit při vjezdu na náměsti poplatek a to i v případě návštěvy u lékaře?Poplatek bude stejný jako u ostatních?Děkuji Šťastný

Dobrý den,

děkuji za dotaz. Rada města na svém posledním zasedání rozhodla, že držitelé průkazů ZTP budou i nadále od placení osvobozeni. Takže, pravda to není.

Jan Švácha

Stránka