Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dotazy od občanů

Stránka

Dobrý den, mám pár otázek. Město se zbavuje bytů v domě Otylie Ben. 2531. NELZE při hypotéce ručit bytem, takže... Normální člověk, který na hypotéku dosáhne a chce si ho koupit, nemůže. To je to udělaný jen pro "majetnejší" lidi? Opět většinu bytů koupí jeden majitel? To už je to dané? Nebo jak si to vysvětlit? Má město nějak ošetřené, teda pokud mu záleží na občanech našeho města, aby ho nový majitel nevyhodil? Nebo aby mu nezvedl nájem o více jak 250%, jako tomu je v prvním prodaném domě v Otylce, kdy ze 3 tis. najednou lidé platí 9 tis. plus poplatky? I přesto, že měli s městem smlouvu na dobu neurčitou? Prosím vysvětlit. Jaksi se v tom všichni ztrácíme. Město s nikým nekomunikuje. Jen že přijde soudní znalec (ceny kde není zohlednění staré střechy, kterou zatéká, výtah v hroznem stavu (věčně rozbitý,nejezdí), stoupačky ty jsou v šíleném stavu, několikrát praskly a sama paní z města říkala, že v tomhle stavu jsou všechny! Plíseň v bytech, která jde odspodu, je vidět, že celý barák je mokrý, voda každou chvíli teče studená a musí se volat pohotovost. Nabídka ke koupi, ale co jak, co když. Proč se město zbavuje těchto bytů? Velké náklady na opravy? A pak postaví jiné? Zajímejte se o své občany! Neberte tento dotaz ve zlém, ale měli byste se přece se všemi sejít a probrat to s námi, co máme zájem, pokud vám nejsme lhostejní. Nebo proč nelze byt prodat a splácet formou nájmu? Díky za info

Dobrý den,

rozhodnutí o prodeji bytů je v kompetenci zastupitelstva města, které rozhodlo o prodeji a to především z důvodu zvýšeného zájmu o vlastnictví bytů.

Všechny byty byly oceněny znaleckým posudkem a ceny odpovídají stavu konkrétního bytu. Zástava na byt při prodeji skutečně není možná, ale je dnes běžnou praxí, že finanční ústavy uzavřou s žadatelem o úvěr/hypotéku budoucí smlouvu o zástavě a uhradí kupní cenu městu. Ve chvíli, kdy podáme smlouvu k zápisu na katastr, finanční ústav podá na katastr návrh na zápis zástavy. Tím dojde k tomu, že jakmile se byt převede na soukromého vlastníka, zapíše se následně i zástava, která je tak už na nového majitele, nikoliv na město. Tato praxe je s finančními ústavy běžná a běžně ji praktikujeme.

Každý nájemce bytu, který se přijde informovat na možnost odkoupení bytu, dostane všechny informace a dokonce nabízíme možnost, že se finanční ústav může obrátit přímo na odbor správy majetku a ten s ním spolupracuje. Současný nájemce má předkupní právo, pokud ho však nevyužije, bude byt nabídnut k prodeji se závazkem nájemní smlouvy. Nový vlastník pak kupuje byt s původní nájemní smlouvou a musí dodržet podmínky smlouvy. Má však právo požadovat nájemné v místě a čase obvyklé, a pokud nájemce na toto nepřistoupí, může se vlastník domáhat zvýšení nájmu soudní cestou. Nutno podotknout, že pokud bychom byty neprodávali, přistoupili bychom také na navýšení nájemného, neboť původní bylo stanoveno jako tzv. nákladové a bylo nízké z důvodu výstavby domu s dotací, která zaručovala lhůtu udržení těchto nájmů. Lhůta už uplynula a je tedy možné buď byty prodat, nebo nájemné navýšit. Obvyklé nájemné se nyní opravdu pohybuje v rozmezí 7 tis – 9 tis Kč.

Běžné opravy a údržbu provádíme na domě v rámci možností, případně při nahlášení problému. O tom, že by město nekomunikovalo, nemá odbor správy majetku žádné informace. Vždy, když se kdokoliv z nájemců přišel informovat, snažíme se mu podat co nejvíce informací. Rád bych zde podotkl, že v případě negativních zkušeností při jednání s městem je pro nás podstatné vědět více podrobností (datum a čas osobní schůzky, případně telefonátu) a samozřejmě je slušností podepsat se celým jménem.

V případě zájmu může žadatel kontaktovat odbor správy majetku (P. Davidová, pdavidova@murako.cz, +420 313 259 174) a může si domluvit osobní schůzku. Zatím jsme od nájemců nezaznamenali žádné problémy s odkoupením a většina již souhlasila. Ti, co neměli o odkoupení zájem, sami požádali o ukončení nájemní smlouvy a z bytu se vystěhovali. Dva byty budou tedy prodány jako volné, tři jsou již prodány současným nájemcům.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 30.10.2018
Dobrý den, chci se zeptat zda mohou parkovat kamiony jinde než na určených parkovištích? Jedná se o cizí kamion, který parkuje (během týdne někdy i o víkendu) na bývalé autobus. zastávce směrem na Olešnou. Před pár měsíci jsme požádali město o umístění zrcadla pro bezpečné vyjíždění ze sídliště Bendovka na tuto silnici. Pokud tam zmíněný kamion stojí, tak je obtížné a nebezpečné vjíždět na hlavní silnici. V zrcadle je vidět stojící kamion. Když jsme se informovali na policii (obvod odd.), tak nám odpověděli, že to musí řešit město. Tak nás zajímá, zda by to bylo možné řešit. Je to zakrývání dopravní značky. Děkujeme, občané Fojtíkovy ulice

Dobrý den,

kamiony nesmí parkovat mimo odstavné plochy pro ně určené. Pokud se tato situace bude opakovat, záležitost vyřeší přivolání Městské policie.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 25.10.2018
Dobrý den, z jakého důvodu je uzavřeno hřiště nad Vajíčkarnou (parcelní číslo: 3039/6)? Nebo už to neslouží jako hřiště? Děkuji.

Dobrý den,

tento prostor v současné době neslouží jako hřiště. Kdysi zde byly skate prvky, které byly z důvodu stížností obyvatel odstraněny. Tato asfaltová plocha nyní slouží jako deponie pro stavbu plaveckého bazénu. 

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 22.10.2018
Dobrý den. Děkuji za vaši odpověď ohledně toho, kolik MěÚ Rakovník platí za zakrývání pískoviště na hřišti pod MOA. Bohužel jste mi ale neodpověděl na položenou otázku, kolik město za provedení této služby soukromým osobám platí. Neptal jsem se podle jakého § Zákoníku práce pracují. Můžete prosím odpovědět na tyto otázky: 1. Kolika osobám MěÚ Rakovník za tuto činnost platí? 2. Jak byly tyto osoby vybrány? 3. Jaká je výše částky, kterou MěÚ těmto osobám vyplácí jako odměnu za provedenou práci? A jak často? Měsíčně/ročně? 4. Kolik činnost těchto osob MěÚ Rakovník stála za období 2017 až doposud? 5. Od kdy je s danými osobami uzavřena smlouva na provedení této práce? 6. Pokud město podobně řeší zakrývání i dalších pískovišť na území města, prosím o uvedení kde a uvedení nákladů spojených s jejich zakrýváním za stejné období, tedy od počátku roku 2017 doposud. Předem vám děkuji.

Dobrý den,

odpovědi zasílám bodově:

1. 4

2. Velmi obtížně. Sháněli se zájemci a jsme v podstatě rádi, že se někdo z dotčených lokalit ozval, protože o tuto činnost nebyl zájem. Byli osloveni lidé, kteří dětské hřiště využívají, chodí často nebo bydlí poblíž dotčených pískovišť.

3. Těmto osobám je odměna dle uzavřené dohody vyplácena měsíčně a činí 74 Kč/den.

4. 128 464 Kč (období od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2018)

5. Jedna osoba má na provedení této práce uzavřenou dohodu o pracovní činnosti (od 1. 1. do 31. 12.), tři osoby mají uzavřenou dohodu o provedení práce (od 1. 4. do 30. 9.)

6. Zakrývání je takto řešeno u pískoviště na hřišti V Jamce, v Čermákových sadech, Na Zátiší (Otýlie Beníškové) a Pod nemocnicí. Náklady viz. bod č. 4. Tato částka se vztahuje na všechny čtyři pískoviště.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 17.10.2018
Dobrý den. Vrátím se k dotazu ohledně zakrývání pískoviště na hřišti u MOA. Komu a kolik město prosím za zakrývání pískoviště platí? Děkuji.

Dobrý den,

zakrývání pískovišť v majetku města provádí soukromé osoby, které tuto službu pro město vykonávají dle §75 a §76 Zákoníku práce.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 15.10.2018
Dobrý den, mám jednu dlouhodobou a nezodpovězenou otázku, bude někdy v Rakovníku skatepark pro skateboardisty? Zaprvé by to bylo řešení pro skateboardisty a nemuseli by používat provizorní řešení. Zadruhé by to bylo řešení pro městskou policii k výjezdům, že skateboardisti něco níčí. U-rampa bylo celkem dobré řešení (pro některé), ale rozhodně ne pro skateboardisty. Bylo to útočiště pro feťáky, takže je tam neustále nepořádek či divní lidé. Byl bych rád a myslím, že bych nebyl jediný, kdyby jste toto vzali na vědomí a něco s tím provedli. Děkuji za přečtení zprávy, budu čekat na odpověď. Děkuji moc a na shledanou.

Dobrý den,

tato záležitost se řeší několik let a vždy, když se vytipovalo místo, nesouhlasili vlastníci okolo. Každé vedení se snažilo najít řešení, nicméně najít místo, které by vyhovovalo všem a splňovalo všechny požadavky, nebylo možné. Jelikož je město omezeno také vlastnictvím pozemků, skatepark nebyl realizován. Pokud máte vytipovanou vhodnou lokalitu pro umístění skateparku, rádi uvítáme Vaše návrhy. Vhodná lokalita musí být na pozemku ve vlastnictví města a neměla by být blízko obytných domů a vodních zdrojů.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 10.10.2018
Dobrý den, mám dotaz. Proč se kanály ve Spalově ulici, konečný povrch, dělal z betonu a ne z asfaltu? Je to jen provizorní řešení kvůli plánované revitalizaci sídliště?Děkuji a hezký den

Dobrý den,

děkuji za zaslání fotografie přesného místa, jedná se o dešťovou vpusť v majetku města. Záležitost prověříme a případně zjednáme nápravu.

Přeji hezký den.

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 09.10.2018
Dobrý den, zajímá nás jak je to se stavbou Kauflandu? Údajně se má začít v říjnu kopat. Děkuji

Dobrý den,

na podobný dotaz jsem odpovídal ke konci června a situace se prozatím nezměnila. Stavební úřad dostal informaci o dodavateli, nicméně konkrétní termín zahájení stavby je předmětem privátní smlouvy mezi dodavatelem a investorem. Touto informací stavební úřad tedy stále nedisponuje. 

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 09.10.2018
Dobrý den,minulý týden jsem vám zaslala stížnost na firmu "ARBOREA" že si z dětského hřiště udělali parkoviště, kdy několik měsíců jezdili na oběd a vyjezdili koleje mezi cvičebními prvky. Nám se nepodařilo přesunout lavičku o kousek dál /kvůli rušení klidu/ protože to bylo placeno z EU, ale ničit se mohlo. Tak se ptám, kdy to firma opraví a proč zmizela stížnost i když jste odpověděl jako všem a jiné dotazy nezmizely! Chci, aby zůstal na ploše.

Dobrý den,

kvůli výpadku serveru, který proběhl minulý týden ze čtvrtka na pátek, byla všechna přidaná čtvrteční data smazána, tedy i odpověď na Váš dotaz. Stížnost město vzalo na vědomí a firma byla upozorněna, aby tato záležitost byla prověřena a případně bylo zajištěno zjednání nápravy. Z Vašeho dotazu není zcela patrné, na jakou opravu se ptáte. Mohu Vás poprosit o konkretizaci? Děkuji.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 03.10.2018
Dobrý den, ve Wintrově ulici se budou dělat nové chodníky (zámková dlažba) a chtěla bych se zeptat, zda dojde i k výškovému oddělení chodníku od silnice. Tím, že silnice neodpovídá svou šíří pro dva jízdní pruhy a "chodník" je pod úrovní silnice, tak dochází k tomu, že projíždějící vozidla najíždí na "chodník" až k plotům domů a na bezpečnost chodců se nehledí. Druhý dotaz, zda bude chodník rozšířen? Místy je "chodník" jen 60cm. Nedá se zde bezpečně jít, projet s kočárkem atd. Již před časem jsem s tímto dotazem obracela na MěÚ a tehdy mne bylo řečeno, že město nemá finance na nové chodníky. Když se nyní budou dělat chodníky, počítá se s rozšířením? Pokud by byly odstraněny ostrůvky u domů, které jsou zarostlé trávou, tak by prostor na rozšíření byl. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

na zmiňovaných chodnících v současné době probíhá pokládka kabelů vedení kNN jejímž investorem je ČEZ. Nejedná se o celkovou rekonstrukci Města Rakovníka. Podmínkou pro zhotovitele stavby byla obnova dotčených chodníků v zámkové dlažbě. Výšková úprava popř. rozšiřování chodníků se v rámci této stavby provádět nebudou.  

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 01.10.2018

Stránka