Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dotazy od občanů

Stránka

dobrý den, obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 8/2015 (komunální odpad) stanoví výši poplatku 600 Kč ročně na občana a současně 50 % slevu, pokud občan v kalendářním roce dosáhne věk 70 let.Proč jsme při splění těchto podmínek zaplatili částku 325 Kč? Děkuji za odpověď M. V.

Dobrý den,

dle informací z ekonomického odboru se podle níže uvedené vyhlášky úleva počítá poměrně tzn. od měsíce, ve kterém má daný člověk narozeniny, už se mu počítá výše poplatku s úlevou. V případě pana V. měl vzhledem k datu narození měsíc leden ještě v sazbě základního poplatku 600 Kč tj. 50 Kč za měsíc a zbytek roku v sazbě poplatku 300 Kč tj. 25 Kč za měsíc.

V případě dalších dotazů, kontaktuje pí Brožovou (313 529 104).

Andrea Strnadová, 21.03.2016
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, co je na tom pravdy, že rada města neschválila povolení stavby, tj. rozšíření budovy Profi Fitness Millenia ve Vladislavově ulici čp. 2584 a to z odůvodněním, že by to bránilo ve výhledu na Vysokou bránu, když by řidič jel zmíněnou ulicí? Není to nesmysl?! Moc děkuji za odpověď. Monika Zíková

Dobrý den,

v této věci Vám zasílám vyjádření oddělení památkové péče:

Ve věci studie rozšíření objektu č. p. 2584 je vedeno správní řízení. V něm se k zamýšlené stavbě mohou vyjádřit všichni účastníci řízení, to je žadatel/žadatelé a dále vlastníci sousedních nemovitostí. Jedním z vlastníků sousední nemovitosti je i Město Rakovník. Město Rakovník sdělilo, prostřednictvím rady města, své připomínky do správního řízení. Rada města uvedla, mj., že se stavbou dojde ke zhoršení výhledu na Vysokou bránu, nikoliv však z důvodu výhledu projíždějících řidičů, ale obecně, částečně se zhorší výhled na památku směrem od východu.

Správní orgán s námitkami rady města seznámil žadatele, ti se k nim vyjádřili a správní orgán jejich vyjádření shledal jako dostatečné. Zhodnotil i zástavbu v místě s ohledem na historický vývoj zastavěnosti okolí Vysoké brány a vydal rozhodnutí, podle kterého je možné vypracovat projektovou dokumentaci na základě projednávané studie.

Proti rozhodnutí správního orgánu se mohou účastníci řízení odvolat a tuto možnost využilo Město Rakovník s tím, že považuje své námitky za zásadní. Vydané rozhodnutí tedy nenabylo právní moci a celý spis je předán Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru kultury a památkové péče, jako odvolacímu orgánu. Ten vydané rozhodnutí posoudí a může rozhodnutí potvrdit, nebo vrátit k přepracování, případně je zrušit.     

Nahlížení do spisu lze umožnit pouze účastníku řízení, stejně jen účastníkům řízení lze sdělovat podrobnosti, proto v naší odpovědi nejsou uvedeny další námitky rady města, uplatňované v řízení.  

Andrea Strnadová, 21.03.2016
Dobrý den jaký duvod byl k pokacení živého plotu u paneláku v ulici Spalova ?

Dobrý den,

dle informací z odboru správy majetku nebyly keře likvidovány, pouze se provedlo zmlazení živého plotu, který byl ohnutý, tvořilo ho staré dřevo s minimem zelených větví a stalo se zdrojem zadržování nečistot u obytného domu. Bylo nutné dát mu jednotnou fazonu a obnovit jeho izolační funkci. 

 

 

Andrea Strnadová, 17.03.2016
Dobrý den chtěl bych se zeptat ,zda se počítá s opravou zídek u popelnic v ulici Spalova a Pražslá?Děkuji

Dobrý den,

dle vyjádření odboru správy majetku se s opravou nepočítá. V celém městě odbor správy majetku buduje kontejnerová stání tak, že udělá plato ze zámkové dlažby a okolo vysadí živý plot. Jednoduché bezúdržbové, funkci plnící. Stavby navíc nejsou ve vlastnictví města, mají je, ač si to neuvědomují ve vlastnictví SVJ (Společenství vlastníků jednotek), protože jsou společnou součástí domu, sloužícím výhradně jeho potřebám a byly stavěny spolu s ním jako příslušenství , jako např. okapové chodníky, různé sušáky, přístupové můstky ke vchodům apod. Nevzhledné betonové útvary odbor odstraní, velikost – tj. šíři a délku uzpůsobí současným potřebám, aby např. mohla být osazena sada na třídění, a osadí živý plot – stříhaný ze stálozeleného keře Hlohyně šarlatové. https://img.obrazky.cz/?url=55c9ed27ba600c12&size=2. Po rozpisu rozpočtu bude rozhodnuto, která stání mají prioritu. Požadavek si p. Štrougal z odboru správy majetku na základě tohoto podnětu zařadil do seznamu identických požadavků. 

Andrea Strnadová, 09.03.2016
Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o zaslání volných termínů na svatební obřad. Děkuji

Dobrý den,

pokud máte konkrétní představu v jakém období, bylo by nejlepší domluvit se přímo s pí Pickovou, která tyto záležitosti řeší. Telefonní číslo: 313 259 102

 

Andrea Strnadová, 07.03.2016
Dobry den.chtela bych se zeptat jak je to s terminy svateb na radnici?byl by tu plan se v dubnu vzit .staci si datum urcit a na radnici zamluvit termin?dekuji

Dobrý den,

určitě je možné domluvit nějaký termín, pokud už není zabraný. V případě dotazů můžete volat přímo pí Pickové 313 259 102 či pí Hůlkové 313 259 112, případně zajít na matriku na radnici, kde se můžete dohodnout na podrobnostech. 

Andrea Strnadová, 02.03.2016
Dobrý den. Mám prosbu. Bylo by možno zařídit u MP,myslím,že je to v jejich kompetenci,aby na pražské ulici nebyl každý den znečištěn chodník nějakým(domnívám se že stále týmž)psem. Už mne opravdu unavuje kličkovat každé 2metry mezi h..... Včera jsem šel do divadla a jen jsem se modlil, abych do toho nešlápl(večer je tu na blízkost centra docela tma). Děkuji za vyřízení M.Č.

Dobrý den,

zasílám Vám vyjádření MP:

Hlídka Městské policie každý den provádí kontrolní a hlídkovou činnost v ulicích Rakovníka. V rámci této hlídkové činnosti dohlíží i na dodržování veřejného pořádku a na dodržování obecně závazných vyhlášek. Do této kategorie patří i Váš dotaz. Problém je hlavně v lidech, kteří vlastní domácí mazlíčky. Když hlídka bude okolo projíždět a zjistí znečišťování exkrementy, hrozí osobě pokuta až 5000 kč. Problém je v tom, že před hlídkou většinou lidé tyto exkrementy seberou. Je těžké zrovna někoho zahlédnout. Samozřejmě, že kontroly budou stále častější, budeme provádět i plánované akce a věříme, že se situace zlepší.

Andrea Strnadová, 22.02.2016
Dobrý den chci se zeptat zda by nešlo opravit díru v ulici Spalova u popelnic.děkuji

Dobrý den,

děkujeme za podnět. Předala jsem ho odboru správy majetku, který uvedl, že díra bude opravena co nejdříve.

Andrea Strnadová, 18.02.2016
Dobrý den, prosím o informaci, kdy bude zahájeno zatravnění druhé poloviny Luženské ulice. Děkuji

Dobrý den,

osetí Luženské ulice proběhne hned, jak to dovolí klimatické podmínky (v jarních měsících).

Andrea Strnadová, 18.02.2016
Dobrý den, bylo by možné dát na Zátiší k fotbalovému hřišti nějaký koš a sáčky na psí výkaly?? Bylo by to super. Moc děkuji

Dobrý den,

Váš podnět jsem předala odboru správy majetku, který se tím bude zabývat. V případě dalších informací můžete kontaktovat přímo p. Štrougala (313 259 118).

 

 

Andrea Strnadová, 01.02.2016

Stránka