Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dotazy od občanů

Stránka

Dobrý den, kdo provádí opravu fasády 1.ZŠ a jaká bude barva fasády? Děkuji

Dobrý den,

opravu fasády a výměnu střešní krytiny 1. ZŠ Rakovník provede společnost INVESSALES spol. s. r. o. a fasáda bude mít pískovou barvu ve světlém a tmavším odstínu.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jiří Cafourek, 13. 4. 2018
Vážení, v souvislosti s novým systémem parkování se nemohu dopátrat jak bude realizováno parkování občanů ZTP. Doposud je zdarma. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

v nejbližší době bude zpracován elaborát vjezdu, výjezdu a poplatků nového parkovacího systému. V momentě, kdy bude k dispozici, ho zveřejníme v médiích.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jiří Cafourek, 5. 4. 2018
Dobrý den, počítá se po rekonstrukci Hornické ulice se zatravněním upravovaných ploch a výsadbou zeleně? Děkuji.

Dobrý den,

ano, počítá se jak se zatravněním, tak výsadbou. 

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jiří Cafourek, 27. 3. 2018
Dobrý den, budou v letošním roce k dispozici ještě kompostéry na zapůjčení zdarma?

Dobrý den,

ano, kompostéry jsou stále k dispozici a mohou o ně žádat majitelé pozemků v k. ú. Rakovník, kteří zatím o kompostér nepožádali. Žádost o kompostéry vyřizuje pan Štrougal (pstrougal@murako.cz) nebo paní Koubová (mkoubova@murako.cz).

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jiří Cafourek, 27. 3. 2018
Dobrý den, dnes, tj. 17. 3. 2018 v lokalitě Dukelských hrdinů za garážemi, byla pokácena řada vzrostlých lip. Já se Vás ptám, kdo vydal povolení, z jakého důvodu tak bylo učiněno a jestli to bylo nezbytně nutné? Mám pocit, obzvláště poslední rok, že se v Rakovníku kácí až přehnaně moc! Obzvláště vzrostlé, zdravé stromy! Místo nich se pak vysazují chudinky, které nic nevydrží! Je toto opravdu nutné? Vždyť za chvíli tu budeme jen samý beton! Děkuji za odpověď. S pozdravem Renata Konopásková

Dobrý den,

tyto pozemky nejsou v majetku města. Dřeviny byly odstraněny z důvodu provádění výstavby v uvedené lokalitě. Co se týče kácení stromů v Rakovníku, pokud se odstraňují zdravé stromy, tak je to z důvodu jejich nevhodné výsadby, která byla provedena bez ohledu na zjištění inženýrských sítí a jejich ochranných pásem. Tyto stromy ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz. Stromy, které se po městě vysazují jsou o obvodu kmene 16-18 cm ve výšce 1m nad zemí a s balem, aby nedošlo k jeho poškození.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jiří Cafourek, 19. 3. 2018
Dobrý den, je možné zažádat si v Rakovníku o byt? Jakým způsobem a jaká je možnost ho získat? Jsem svobodná matka dvou dětí (15 a 8 let), bydlíme v domě mé sestry, která chce dům do budoucna prodat. Nevím, co s námi bude. Na nájmy soukromníků nemám. Prosím, dejte mi vědět, jak se o byt žádá a jak ho popřípadě získat do nájmu. Děkuji moc. Konyová Kateřina

Dobrý den,

příští týden bude na stránkách města vyvěšena nabídka jednoho bytu. V nabídce bude vypsáno vše potřebné, co musí žadatel k žádosti doložit. Zprávu zaktualizuji, až vyjde schválený zápis z poslední rady města. Jedná se především o výši měsíční částky, kterou byste byla schopna platit (musí být min. ve výši částky, kterou město bude požadovat) a o doložení příjmů žadatele. Písemná žádost spolu se všemi přiloženými náležitostmi se poté zašle na město nebo může být osobně doručena na podatelnu v zalepené obálce, kde v rohu by mělo být napsané heslo pro konkrétní nabídku (heslo bude napsáno v nabídce). Všechny žádosti se předloží bytové komisi a vybere se ta nejvhodnější.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz ohledně nabídky bytů, obraťte se na kolegyni Markétu Koubovou, která Vám vše ráda vysvětlí. Telefon: +420 313 259 129, email: mkoubova@murako.cz.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jiří Cafourek, 16. 3. 2018
Dobrý den. Na základě čeho firma STAMA a.s. (stavebniny v Krinitovce), užívá déle než tři roky, poměrně velkou část komunikace. Jedná se o trvalé uskladnění palet s tvárnicemi v množství 40, ale i více palet. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

firma STAMA a.s. neužívá v tomto případě pozemek ve vlastnictví města. 

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jiří Cafourek, 16. 3. 2018
Dobrý den, plánuje město realizovat rekonstrukci ulice Žlutického? Děkuji za odpověď

Dobrý den,

rekonstrukce ulice Žlutického je v zásobníku projektů, v současné době se zatím nepřipravuje.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jiří Cafourek, 14. 3. 2018
Dobrý den, už se ví, ke dni 14. 3. 2018, kdy se skutečně začne stavět Kaufland? Děkuji

Dobrý den,

stále probíhají správní řízení, čerstvě bylo vydáno povolení vodoprávního úřadu, nicméně datum zahájení prací stále není známo. V současné chvíli je reálné zahájení stavby v létě tohoto roku.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jiří Cafourek, 14. 3. 2018
Dobrý den, prosím o info, jaká částka se platí za komunální odpad v letošním roce. Předem děkuji za odpověď. Hlomová

Dobrý den,

výše ročního poplatku za odpady činí:

- 600 Kč za fyzickou osobu, která má v obci hlášený pobyt (viz výše),

- 600 Kč za fyzickou osobu vlastnící stavbu ležící na území města, určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

 

Výtažek je z dokumentu, který je volně přístupný na webových stránkách města pod tímto odkazem, položka "Místní poplatek za komunální odpad."

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jiří Cafourek, 13. 3. 2018

Stránka