Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dotazy od občanů

Stránka

Dobrý den nešlo by navýšit počet popelnic na ulici Pražská a Spalova?Děkuji

Dobrý den,

v současné době pokračují práce na projektové dokumentaci úprav sídliště Pražská - Spalova, která zahrnuje také řešení popelnic a kontejnerů. Do doby realizace se s navýšením počtu popelnic nepočítá.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

 

Jiří Cafourek, 18. 1. 2018
Dobrý den, chci se zeptat, jak to vypadá s procesem umístění měřící stanice kvality ovzduší v Rakovníku. Na FB města jsem se dozvěděl, že na dopis města příslušné instituce neodpověděly. Bude město svůj podnět opakovat nebo vedení města celou záležitost odkládá?

Dobrý den,

situace ve městě se zatím nezměnila. Přes opakovanou urgenci město doposud neobdrželo od Ministerstva zdravotnictví žádnou odpověď. V současné době připravujeme dopis pro nového ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha s prosbou o zřízení a provozování měřící stanice ve městě po linii zdravotnictví.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jiří Cafourek, 15. 1. 2018
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, v jakém termínu je předpoklad dokončení plaveckého bazénu. Jaká varianta A či B byla pro přestavbu zvolena. Poslední dotaz se týká ceny vstupného pro děti a dospělé. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

zadávací řízení na výběr zhotovitele podle zákona o veřejných zakázkách bylo uzavřeno 15. 11. 2017 podpisem smlouvy o dílo. Smlouva je podepsána na 21 měsíců, poté budou následovat kolaudace. Naším přáním je uvést bazén do provozu do dvou let od zahájení stavby. Pro rekonstrukci byla zvolena varianta B. Ceny vstupného jsou zatím neznámé. Veškeré podrobnosti najdete na našich webových stránkách na následujícím odkazu.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jiří Cafourek, 15. 1. 2018
Dobrý den chtěl bych se zeptat zda by nemohlo dojít k opravě parkoviště u MOA Rakovník. Místy jsou kostky propadlé. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

město si je vědomo situace kolem tohoto parkoviště. Na jaře je zde v plánu kontrola stavu a s ohledem na finanční možnosti případné úpravy parkoviště.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jiří Cafourek, 9. 1. 2018
Dobrý den, věděl byste prosím, proč ustaly práce na revitalizaci prostranství a dláždění parkovacích míst v ulici Na Sekyře? Poslední den, kdy dělníci pracovali, byl 21.12.2017, od té doby se tam nikdo neobjevil. Parkovací místa jsou vydlážděna z cca 80%, příjezd k nim je ohrazen. Je velká škoda, že se alespoň ono parkování nedotáhlo do konce. Doufám jen, že další práce nejsou plánovány až na jaro 2018.

Dobrý den,

od druhé poloviny prosince byla naplánována dvouměsíční technologická přestávka, což není v zimním období nic neobvyklého. Co je v posledních letech neobvyklé, tak je průběh zimy na našem území. Vzhledem k vývoji počasí se tento týden vyčkává na předpověď pro zbytek ledna, pokud to počasí dovolí, dělníci budou pokračovat na stavbě příští týden. Podle vývoje klimatických podmínek by se případně posunula technologická přestávka, která byla původně v plánu do konce února.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jiří Cafourek, 9. 1. 2018
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat kdy bude navýšen počet kontejnerů na tříděný odpad v ulici Průběžná. Již více než před rokem bylo přislíbeno že situace se bude monitorovat případně bude vysypání kontejnerů častěji nebo budou kontejnery doplněny. Bohužel z přeplněné popelnice plast i papír lítá po okolí a ze strany města k nápravě zatím nedošlo. Děkuji

Dobrý den,

pro odpověď na Vaši otázku bude nejlepší kontaktovat kolegu Petra Štrougala (pstrougal@murako.cz), který se kontejnery a odpady přímo zabývá.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jiří Cafourek, 5. 1. 2018
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, co radnice zamýšlí udělat s přírodními chodníky v parku. Přesněji řečeno chodník v parku za panelovým domem ve Spalově ulici je po celé šíři zaplaven vodou, pokud zaprší. Jsou tu kaluže, které nejdou obejít ani přeskočit, proto všichni jsou nuceni jít do města nebo druhým směrem k nádraží po trávníku, který také ztrácí své kouzlo, neboť je rozbahněný a tráva vyšlapána. Není možné přijít s čistou obuví ani jedním směrem. Opravdu se stydím, pokud přijdu s touto obuví do města nebo musím odcestovat z města pryč. Není to situace, která by byla krátkodobá, ale tento stav je již několik let a město tento stav chodníků stále přehlíží. Prosím o sdělení, kdy a jakým způsobem bude tento problém vyřešen. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

město si je vědomo situace ohledně Vámi zmiňovaného chodníku. Tato část pozemní komunikace bohužel nespadá do chystaných úprav sídliště kolem ulice Spalova, nicméně lokální úpravy tohoto chodníku jsou v plánu na jaře letošního roku.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jiří Cafourek, 4. 1. 2018
Dobrý den, je na území města řešeno omezení používání pyrotechniky mezi 6 a 22 hodinou?

Dobrý den,

na území města Rakovník není žádnou vyhláškou omezeno používání pyrotechniky. Pokud jste měl na mysli používání pyrotechniky mezi 22 - 6 hodinou, tak s tím souvisí vyhláška č. 3/2017, k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, kdy je v tuto dobu každý povinen dodržovat noční klid. Vyhláška umožňuje výjimky, kompletní znění je dostupné na našich webových stránkách (pro usnadnění přikládám odkaz ZDE ). Právě aktuální výjimka je pro noc z 31. prosince běžného kalendářního roku na 1. ledna následujícího kalendářního roku, kdy se doba nočního klidu stanovuje od 03:00 do 6:00 hodin. Samozřejmě žádný z výrobků zábavné pyrotechniky není určen k házení či jinému používání proti lidem či zvířatům! V těchto případech se jedná o přestupek a situací se zabývá Městská policie Rakovník.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jiří Cafourek, 28. 12. 2017
Dobrý den, chtěl bych se zeptat kdy se začne stavět Kaufland? děkuji

Dobrý den,

na stavební úřad byla doručena žádost o stavební povolení. Řízení, ohledně stavby, však ještě neproběhlo. Pokud zhotovitel stavební povolení dostane, je platné dva roky a termín zahájení stavby by měl dát vědět stavebnímu úřadu. Zahájení prací se očekává nejdříve příští rok. 

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jiří Cafourek, 12. 12. 2017
Dobrý den, chci se zeptat zda je v Rakovníku zakázán podomní prodej . Děkuji.

Dobrý den,

podomní prodej je v Rakovníku ošetřen Nařízením města č. 6/2017, Tržní řád. Zde je řečeno, že na území města Rakovníka je zakázán pochůzkový prodej, kterým se v rámci tohoto nařízení rozumí prodej zboží a poskytování služeb, kdy prodávající má zboží, informace o službě u sebe, v zavazadle nebo ve speciálním zařízení umístěném na těle. Dále je zakázán také právě zmíněný podomní prodej, tedy pochůzky, kdy je bez předchozí objednávky prodejcem nabízeno a prodáváno zboží nebo poskytnutí služby (zejména obcházením jednotlivých domů a bytů). Tržní řád umožňuje výjimku v čl. 6 tohoto nařízení, především činnosti spojené s veřejnou - charitativní sbírkou upravenou příslušným právním předpisem. Kompletní znění najdete ZDE. Pokud by Vás někdo svým podomním prodejem obtěžoval, můžete se obrátit na Městskou policii na lince 156.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jiří Cafourek, 7. 12. 2017

Stránka