Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dotazy od občanů

Stránka

1. Co má město v plánu dále budovat na městských pozemcích v pruzích mezi Kostelíkem sv. Jiljí, areálem bývalých kasáren Dukla II. a psím útulkem (kde město nechalo vykácet většinu stromů a zavezlo povrch hlínou)? 2. Jak je možné, že město povolilo stavbu autobazaru firmy Autoplace ve zcela bezprostřední blízkosti nejstarší památky v Rakovníku – Kostelíka sv. Jiljí a jeho křížové cesty? Nemělo by kolem takovéto památky být nějaké ochranné pásmo, zeleň apod?

Dobrý den,

ve Vámi zmiňované lokalitě vznikne v budoucnosti komunikace pro přístup do lokality V Zahradách a dosud nezastavěného území nad a okolo útulku. Viz návrh nového územního plánu - ftp://ftp.murako.cz/OVAI/Rakovnik_navrh_noveho_UP/N%C3%9AP%201%20V%C3%BDrok/002%20-%20N%C3%9AP%20Rakovn%C3%ADk%20-%20v%C3%BDkres%20hlavn%C3%AD.pdf.

Město odstranilo v tomto prostoru náletové dřeviny (převážně břízy, topoly, plané ovocné stromy), aby mohlo odstranit plot, stavby a suť, do kterých byly zarostlé, a rozprostřít vojáky navezené hromady zeminy, které se na pozemku nacházely, aby mohlo pozemky nadále udržovat.

Do doby výstavby komunikace zde budou udržované plochy zeleně s individuální zelení. Ponechány byly stromy co nejméně poškozené, aby zůstaly a zaplnily prostor plnohodnotnými korunami . Jedná se o identický postup jako např. na městských pozemcích nad nemocnicí Město do prostoru žádný materiál nenaváželo, pouze se rozprostřely hromady na pozemky zarostlé rumištním porostem.

Co se týče bodu 2, Město Rakovník jako samosprávný orgán stavby nepovoluje. Činí tak v rámci přenesené působnosti (státní správa) odbor výstavby a investic MěÚ, oddělení stavební úřad. Současný územní plán schválený v r. 1997 uvedené plochy klasifikuje jako smíšené. Nový návrh již toto nejstarší osídlení Rakovníka obklopuje plochami pro zeleň. Bohužel dokud nevejde v platnost, město nic nemůže dělat a státní správa rozhodne v souladu se stávajícím územním plánem. Při stavebním řízení byla stavebním úřadem požadována závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy, mezi nimi i Městský úřad Rakovník - odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cest. ruchu.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 27. 7. 2017
Dobrý den chci se zeptat jestli zavedete opět na náměstí přechody pro chodce aby jsme nechodili mezi auty a řidiči pak nenadávají chodcům do blbců. Co tak postavit na Váze parkoviště do země či nahoru . Pozoruju že jste od devadesátých let nejhorší vedení na radnici.

Dobrý den,

celé náměstí je zónou s omezenou rychlostí na 30 km/h a se zřízením přechodů většinou nesouhlasí PČR. Při řešení dopravní obslužnosti Husova náměstí bylo navrženo vybudování úrovňových přechodů (v úrovni výšky chodníku) pro chodce, které však vyžadují odvodnění z obou stran, aby se před a za přechodem netvořily louže. To však vyžaduje zásadní stavební úpravy náměstí a zejména vybudování kanalizace, která je jen v části náměstí. Navíc lidé přecházejí v celé šířce náměstí a každý by preferoval přechody v jiné části náměstí.

Co se vybudování nadzemního či podzemního parkovacího domu v lokalitě Na Váze týče, není to možné z několika důvodů. Stávající parkoviště je soukromé a město nemá v dané lokalitě ve vlastnictví pozemky, které by bylo možné pro stavbu využít. Navíc je toto území městkou památkovou zónou a podle Programu regenerace MPZ, schválené "památkovým ústavem", zde taková stavba nepřichází v úvahu. Navíc proti podzemnímu parkovišti hovoří i to, že se jedná o území bývalých rybníků s nestabilním podložím, navíc pod úrovní Rakovnického potoka a v zátopovém území nejen v důsledku případného rozlití RP, ale především z důvodu jednoho z nejnižších míst ve městě, kde v případě přívalových dešťů neexistuje možnost odvodu vody. Nenaplněnost stávajího parkoviště v soukromém vlastnictví v běžné dny (v porovnání s náměstím) navíc svědčí o tom, že by parkoviště za x milionů s největší pravděpodobností nebylo dostatečně využíváno (viz parkoviště Slaný mimo náměstí).

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 27. 7. 2017
prosim kdy se konaji trhy?

Dobrý den,

trhy se konají dnes 27. 7. 2017 a pak v intervalu 1x za 14 dní.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 27. 7. 2017
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak dlouho ještě nebude možné zajet autem do dvora v ulici Hornická. Probíhají zde 3 stavební práce - rekonstrukce plynu, rekonstrukce vodovodního řádu a umístění optického kabelu. První věc co mě zaráží je že všechny 3 rekonstrukce probíhají samostatně. V praxi to znamená že jedna firma vyhrabe díru, položí co je potřeba, zasype díru, v rámci možností upraví cestu a odejde. Nastupuje druhá firma a vše se opakuje pouze s rozdílem že vše co je od "obecní cesty" k domu si musí vykopat majitel. Vše proběhne a přijde poslední firma a vše se opakuje. V praxi to znamená že už 3 měsíc žijeme ve staveništi. Vyjít s kočárkem na hlavní ulici je téměř nemožné. Když chceme vyjít ven, znamená to vzít malého do ruky, kočárek otočit proti směru jízdy a tahnout na konec slepé ulice. Už jeden kočárek nevydržel. Přiložila bych fotografie jak to vypadá dnes po včerejším dešti, ale není zde možnost. Nicméně už mě nebaví chodit do práce v teplákách a gumákách a převlíkat se. Skutečně není možnost jak život ulehčit a ne ho ztěžovat? Nemluvě o tom že pokud by se nedej Bože něco stalo tak sanitka, hasiči nemají šanci dojet a pomoci. Děkuji Chládková

Dobrý den,

Váš původní dotaz se neztratil, omlouvám se za pozdější odpoveď, ale byla jsem na dovolené.

Realizovat rekonstrukci všech hlavních sítí zároveň je technicky nemožné, a to zejména v ulicích typu Hornická, které jsou velmi úzké a není možné dělat dva až tři  1,5 - 2 m hluboké výkopy vedle sebe, protože by se jednak zhroutily a není prostor pro ukládání výkopové zeminy. 

V okolí Vašeho domu má vozovka šíři 2,5 m, což celou situaci dále komplikuje, protože prostor je ještě více zúžen. Přístupnost jednotlivých nemovitostí byla omezována jen krátkodobě a po celou dobu stavby se auta ulicí pohybovala. Stavební firmy také na omezení přístupu dopředu upozorňovaly. Každý vlastník sítě má pravidla daná zákony, např. plynovou přípojku i elektropřípojku řeší vlastník sítě až k měřidlům, ale např. vodovodní či kanalizační přípojka je ve vlastnictví vlastníka připojené nemovitosti a musí si ji řešit sám. Takže proto rozdílnosti přístupu. 

Co se přívalových dešťů týče, nedají se naplánovat a pokud by šly, určitě bychom si je neobjednali v době stavebních prací. Škody jsou však minimální s ohledem na to, že spadlo 40 mm srážek během krátké doby.

Rekonstrukce komunikací vč. všech sítí jinak provést nelze a občané musí po omezenou dobu snášet prostředí stavby. Integrované záchranné systémy jsou při různých uzavírkách a probíhajících stavebních pracích o nich informování rozhodnutím odboru dopravy, takže jsou na ně připraveny a dokáží pomocí i za zhoršených podmínek. Konečná rekonstrukce povrchu proběhne od září do listopadu. Zhotovitel má však zájem nastoupit dříve a město ho zcela určitě v tomto podpoří. Podmínkou dřívější pokládky konečného povrchu vozovky je dodržení harmonogramu výkopových prací ze strany síťařů.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 26. 7. 2017
Dobrý den, Co hodlá město dělat s otřesným stavem kanalizace a záchytných/odvodových systémů, tak aby byly schopny zvládat přívalové deště, které s ohledem na změny klimatu budou pravidelným jevem? Nejedná se bohužel o žádné překvapení, ale město zatím neučinili "žádné kroky", abychom se vyhnuli vytopeným a znečistěným sklepům (z důvodu kolapsu kanalizace). Jiná města přistupují k tomuto problému zodpovědněji. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

omlouvám se za delší dobu zpracování odpovědi, ale měla jsem dovolenou.

Město Rakovník v současné době připravuje projektovou dokumentaci pro nakládání s povrchovými vodami a rekonstrukci ulice Malinovského. Součástí tohoto projektu bude mmj. vybudování záchytných podzemních nádrží, které by v případě větších dešťů pobraly většinu spadlé vody.

Uspořádání Rakovníka a postupné zpevňování komunikací ve městě od 70. let zhoršilo tento jev (stékání vody z přívalových dešťů), který však existoval i před tím. Přívalový déšť, při němž spadne 40 mm během půlhodiny by zvládla, nadneseně řečeno, jedině kanalizace zvíci tunelu pražského metra a vzhledem k tomu, že matečné stoky jsou na úrovni Rakovnického potoka a přes odlehčovače jsou s ním spojené, okamžitě po zvýšení hladiny potoka, která se v posledním přívalovém dešti zvedla během několika minut skoro o metr, nic nefunguje. Letošní průběh dešťů však byl bez jakýchkoliv větších škod, což je zásluhou zpevnění žlabu na Zátiší.

Hlavním problémem ve městě jsou krajské komunikace č. 229/II Plzeňská a 237/II Pražská a velké zpevněné plochy nad Zátiším - bývalá celnice. Obě krajské komunikace procházejí městem a jejich vlastník se vůbec nezajímá o problematiku odvodu povrchových vod. Dost značnou měrou k tomu přispívají i sami obyvatelé, kteří se vůbec neřídí ustanovením NOZ §1013 a zejména §1019, což je velmi dobře patrné při rekonstrukcích jednotlivých ulic, kdy např. v loňském roce jsme zjistili v ul. Zd. Havlíčkové 7 vývodů (v plotu dlouhém 18 m), vedoucích na veřejné prostranství, svádějící povrchovou vodu ze soukromého pozemku na veřejné prostranství.

Vytopeným sklepům se obyvatelé vyhnou pouze tím, že své nemovitosti ochrání vhodným opatřením na přípojkách, jako jsou např. zpětné klapky, které zabraňují zpětnému vzdutí do nemovitosti po zaplnění kanalizace.

Zastavěné území města a současně většinou zpevněné území města má okolo 450 ha plochy, což při posledním dešti znamenalo cca 170 tis m3 vody spadlé během velmi krátké doby. Tuto situaci nevyřeší žádná kanalizace, ale povrchové úpravy, na kterých město pracuje viz např. Sportovní ulice, ale ve své snaze je omezeno pouze možnostmi, které mu poskytuje veřejné prostranství, kde je minimum ploch pro vytvoření např. záchytných poldrů či rigolů, které by akumulovaly rychle povrchovou vodu z přívalových dešťů a pak ji postupně vsakovaly nebo propouštěly do kanalizace tak, aby nárazová vlna kulminace vody v kanalizaci se zmírnila´, nebo zcela eliminovala. Tuto situaci město ale nevyřeší ihned, je to práce na desítky let a znamená to přebudovat cely systém odvodněné jednotlivých ulic.

Na závěr bych ráda dodala, že kanalizace jako taková nezkolabovala, ale fungovala a postupně odváděla vodu. Díky tomu jsou následky po posledním přívalovém dešti minimální.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 26. 7. 2017
Dobrý den, už jsem se jednou pokoušela zeptat prostřednictvím těchto stránek, nějak se dotaz ztratil, tak snad teď. V současné době (už téměř 2 měsíce) trvá rekonstrukce plynovodu (resp. umístění odběrného zařízení mimo objekt), vodovodu a kanalazice a zavádění optického kabelu v ulici Hornická. V podstatě žijeme neustále na staveništi. Nicméně teď je situace opravdu neúnosná. Slepá ulice rozkopaná po obou stranách, uprostřed ulice šutry velikosti pěsti. Jak máme chodit domů s kočárkem? Zajet autem už ani nezkoušíme, ale rádi bychom alespoň občas "vyvenčili" kočárek. Co se musí stát aby se o toto někdo zajímal?

Dobrý den,

Váš původní dotaz se neztratil, omlouvám se za pozdější odpoveď, ale byla jsem na dovolené.

Realizovat rekonstrukci všech hlavních sítí zároveň je technicky nemožné, a to zejména v ulicích typu Hornická, které jsou velmi úzké a není možné dělat dva až tři  1,5 - 2 m hluboké výkopy vedle sebe, protože by se jednak zhroutily a není prostor pro ukládání výkopové zeminy. 

V okolí Vašeho domu má vozovka šíři 2,5 m, což celou situaci dále komplikuje, protože prostor je ještě více zúžen. Přístupnost jednotlivých nemovitostí byla omezována jen krátkodobě a po celou dobu stavby se auta ulicí pohybovala. Stavební firmy také na omezení přístupu dopředu upozorňovaly. Každý vlastník sítě má pravidla daná zákony, např. plynovou přípojku i elektropřípojku řeší vlastník sítě až k měřidlům, ale např. vodovodní či kanalizační přípojka je ve vlastnictví vlastníka připojené nemovitosti a musí si ji řešit sám. Takže proto rozdílnosti přístupu. 

Co se přívalových dešťů týče, nedají se naplánovat a pokud by šly, určitě bychom si je neobjednali v době stavebních prací. Škody jsou však minimální s ohledem na to, že spadlo 40 mm srážek během krátké doby.

Rekonstrukce komunikací vč. všech sítí jinak provést nelze a občané musí po omezenou dobu snášet prostředí stavby. Integrované záchranné systémy jsou při různých uzavírkách a probíhajících stavebních pracích o nich informování rozhodnutím odboru dopravy, takže jsou na ně připraveny a dokáží pomocí i za zhoršených podmínek. Konečná rekonstrukce povrchu proběhne od září do listopadu. Zhotovitel má však zájem nastoupit dříve a město ho zcela určitě v tomto podpoří. Podmínkou dřívější pokládky konečného povrchu vozovky je dodržení harmonogramu výkopových prací ze strany síťařů.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 26. 7. 2017
Dobrý den, chtěla bych se informovat, kdy začne rekonstrukce ulice Palackého. Město nám zamítlo žádost na poražení 5 jehličnatých stromů, které dělají v okolí značný nepořádek,jsou do poloviny suché a občas spadne suchá větev na velmi frekventovaný chodník (žádost podávalo společenství domu čp. 2099. Žádost je zamítnuta právě do doby rekonstrukce celé ulice. Bude třeba podávat opětovně žádost na odstranění stromů? Děkuji za odpovědi.

Dobrý den,

pokud vše dobře půjde, projektové práce týkající se celkové rekonstrukce Palackého ulice budou zahájeny v příštím roce. Projekt bude řešit nejen komunikaci a chodníky, ale také zeleň. Stromy ze severní strany jsou jedinou zelení, která v současné době alespoň částečně odcloní provoz, a jejich stav není takový, aby je bylo potřeba kácet.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 3. 7. 2017
Dobrý den, chtěl bych upozornit na nebezpečí úrazu na cyklostezce kolem Žákova rybníka. Nevím kdo je pověřen její údržbou, ale posečená tráva tu nebyla již od jara.

Dobrý den,

děkujeme za informaci, předala jsem kolegyni. Bude v brzké době vyřízeno.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 3. 7. 2017
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak hodláte řešit parkování ve Vysoké ulici? Občané kteří zde trvale bydlí nemají šanci zde normálně parkovat, po rekonstrukci této ulice nějaká chytrá hlava zredukovala počet míst pro parkování na minimum! A vaše aktivní městská policie vyjíždí na udavačské telefonáty a pokutuje všechny, kteří stojí mimo vyznačená parkovací místa "mimo pruhy". Jak toto prosím hodláte řešit...Praha to řeší modrými zónami (není to ideální ale řeší, dá aspoň občanům šanci), Rakovník pouze šikanou občanů!!! Zřejmě je to pro město dobrý kšeft a spolupráce s udavačem Vám také asi vyhovuje... že se nestydíte. Lístky za stěrače se také dávají jenom někomu, kamarádům je měšťáci nedají...možná, že to je zrovna ten konkrétní udavač. Jen tak dál.

Dobrý den,

při rekonstrukci jakéhokoliv prostoru musí město dodržovat aktuální znění předpisů, jako např. rozměry parkovacích míst. Pak může dojít k tomu, že se počet parkovacích míst sníží oproti stavu před rekonstrukcí, kdy nebyla parkovací místa vymezena vůbec, nebo dle starých norem.

Obyvatelé Vysoké ulice mají v docházkové vzdálenosti 2 parkovací plochy nad Vysokou bránou, kde mohou parkovat svá vozidla, pokud neseženou volné parkovací místo přímo v ulici. Modré zóny ani jiný způsob rezidentního parkování v Rakovníku zavádět nebudeme.

V případě, že někdo z dané ulice volá MP, nemohou strážníci toto hlášení ignorovat. Pokud zaznamenáte, že nebyly pokuty dány všem špatně parkujícím, obraťte se, prosím, se stížností přímo na velitele MP pana Nového - jnovy@murako.cz.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

 

Alida Štulajterová, 30. 6. 2017
Dobrý den, mám 2 dotazy: 1. jaká byla výše investice MÚ na zhotovení "provizorního (dočasného)" soklu pro umístění bronzového koňského sousoší včetně instalace a demontu? 2. Z jakého titulu se "město Rakovník" zúčastnilo dne 26.6. akce Agrodružstva Kačice? (předvolební agitace hnutí ANO)? Jaký přínos má tato účast pro město Rakovník. Jednalo o služební nebo soukromou cestu? Děkuji za odpovědi.

Dobrý den,

vybudování dočasného soklu stálo 5 571 Kč. Vámi zmiňované akce se zúčastnil místostarosta Miroslav Samaš na základě oficiálního pozvání ředitele rakovnického podniku Agro ZZN. Jednalo se o služební cestu na akci Polní den, které se zúčastnili pozvaní z celého regionu vč. zástupců jiných měst a obcí Rakovnicka.

S pozdravem

A. Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Alida Štulajterová, 28. 6. 2017

Stránka