Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dotazy od občanů

Stránka

Dobrý den, je někde k vidění grafická podoba rekonstrukce ulice Nad Jamkou? Zajímá nás, jak bude ulice ve finále (povrchy, parkování,...) vypadat. Děkuji

Dobrý den,

rekonstrukce již probíhá, projekt je k nahlédnutí na odboru výstavby a investic.

Přeji hezký den.

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ 

Jiří Cafourek, 18.07.2018
Kde si prosím mohu vyměnit parkovací kartu pro ZTP/P a co k tomu je potřeba (nová fotka, rozhodnutí o přiznání?) Děkuji

Dobrý den,

průkaz je možné vyměnit na ekonomickém odboru na radnici, dveře č. 19. Žádost je možné vyplnit na místě, je potřeba vzít s sebou průkaz ZTP/P k nahlédnutí. 

Přeji hezký den.

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 06.08.2018
Dobrý den. Již pomalu 1 rok leží poškozena plechová zábrana v Pražské ulici u domu čp. 2252. Tato byla požkozená při dopravní nehodě, kterou vyšetřovali příslušníci DI. Do současné doby nebyla tato zábrana opravena nebo odstraněna. jedná se o majetek města jak je zadokumentováno v protokolu policie. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

plechová zábrana již neslouží k účelu, ke kterému byla určena, proto bude bez náhrady odstraněna. 

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 06.08.2018
Dobrý den, vydané nařízení o zákazu odběru povrchových vod se týká jistě všech občanů . Ptám se, jak je možné ,že v tenisovém centru Cafex se kropí kurty vodou z potoka? Je nějaká vyjímka?

Dobrý den,

žádné výjimky nejsou, tenisové centrum Cafex má vlastní podzemní vodní nádrž.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 06.08.2018
1.kam s prázdnými plechovkami od nápojů? 2.uvažuje se o úschovně kol (parkování, do 18.00 lze v úschovně na vlakovém nádraží, později neřešitelné)?

Dobrý den,

 

1) Město Rakovník nedisponuje kontejnery na tento typ odpadu, v případě jeho třídění je nutné odvézt ho na sběrný dvůr.

 

2) V současné chvíli se o vybudování úschovny kol neuvažuje. 

 

Přeji hezký den.

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 06.08.2018
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda město neplánuje pořídit kontejnery na kovy? Pokud vím, tak ve městech nejsou. A kovových obalů přibývá, třeba od různých sprejů a plechovek od piva, např. Děkuji.

Dobrý den,

v současné chvíli se neplánuje pořízení tohoto typu kontejnerů. V případě třídění tohoto odpadu je nutné odvézt jej na sběrný dvůr.

 

Přeji hezký den.

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 06.08.2018
Dobrý den, cca před 2 měsíci jsem se dotazovala na případné osázení Luženské ulice novou zelení. Původní informace byla, že se město bude snažit zeleň alespoň trochu obnovit po 2 letech od pokládky nového potrubí a dalších sítí. Nic se neděje a na dotazy neodpovídáte. Velmi snadno se dohledá, že v této ulici jsou překračovány škodliviny v ovzduší a o hluku ani nemluvím. Veřejně se uvádí, že tato ulice supluje městský obchvat. Je divné, že chceme trochu odclonit naše domy od této komunikace? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

úprava zeleně v ulici Luženské byla odboru správy majetku v rozpočtu letošního roku již v době jeho návrhu vyškrtnuta. Projekt rekonstrukce ulice Luženská nezahrnoval revitalizaci zeleně, protože síťaři (zejména plynaři) si nepřáli ani nízkokořenící keře. Z toho důvodu byla zeleň pro konfliktnost z projektu odstraněna. Na základě výzvy plynařů jsme museli na jaře odstranit okolo 42 vzrostlých stromů i s keřovým podrostem a jeden z největších zásahů byl v sídlišti U Křížku.

 

Současné radě města byly hned po rekonstrukci ulice Luženská předloženy 3 studie revitalizace zeleně, ale během jednání nedošlo ke shodě. Z toho důvodu nebyl nikdy zpracován projekt, který je v Luženské ulici nutný, jedná se o úsek celkové délky přibližně 800 m. Kromě toho je město již nyní upozorňováno zástupci DI PČR, že díky stále obsazenějšímu odstavnému pruhu jsou v ulici na výjezdech z Vinohradské, souběžné bezejmenné, Kollárovy ulice a ulice Pod Václavem poměrně problematické výhledy a v budoucnu bude nutné případný keřový porost udržovat stejně jako v Kollárově ulici na 40 cm výšky. Tato skutečnost je zásadní problém, protože bylo plánováno navrhnout do projektu osazení stálezelenými vzrostlejšími keři jako izolační zelení a pokud nám DI PČR stanoví tento limit, sortiment keřů se velmi omezí. Navíc pokud budeme nuceni udržovat výše uvedenou výšku, nepřinese tato zeleň žádný efekt ani pro přilehlé nemovitosti. DI PČR by spíše raději viděl stromy na vyšším kmenu, ale ty zase nemohou být vysazeny kvůli sítím v dané lokalitě. 

 

Vzhledem k současné finanční náročnosti údržby zeleně a nedostatku finančních prostředků se bude rozhodnutí o Luženské ulici předkládat až nové radě města v takové podobě, aby mohla být úprava případně zahrnuta do rozpočtu roku 2019. Pokud o ní rada města rozhodne již na podzim, včetně schválení finančních prostředků, bude připraven projekt a výsadba může být realizována na jaře, pravděpodobněji na podzim roku 2019.  

 

Ještě dodám, že na Vámi zmíněný dotaz ze dne 9. 4. 2018 jsme odpovídali 12. 4. 2018. 

Přeji hezký den.

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jiří Cafourek, 28.06.2018
Jak vím stavební povolení na stavbu Kaufland bylo vydáno v dubnu, nyní je 2 měsíce pryč. Kdy se začne skutečně stavět a kdy by mělo být hotovo? Děkuji Hana

Dobrý den,

stavební úřad dostal informaci o dodavateli, nicméně konkrétní termín zahájení stavby je předmětem privátní smlouvy mezi dodavatelem a investorem. Touto informací stavební úřad tedy nedisponuje. 

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jiří Cafourek, 20.06.2018
Dobrý den, chci upozornit na propadající kanál na parkovišti Pod Jednotou na Pražské.

Dobrý den,

děkujeme za upozornění, informace byla předána kolegům k řešení.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 14.06.2018
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda dětské hřiště v parku (za domovem seniorů) je možné zvětšit a upravit pro děti. Je zde několik nedostatků a nic se delší dobu neděje. Např. Dětská skluzavka není přišroubovaná, zlomená houpačka byla odříznutá, ale nebyla již vrácena, chybí zde odpadkový koš, kamínky jako podloží pro děti zde jsou také v malé míře, chtělo by to opět dosypat. Co se týče samotného pískoviště, přestože byl písek dosypán před časem nový, tak nechápu, proč byla zvolena odlišná hrubost písku? Nedrží vlhkost a žádný dětem se nedaří dělat bábovky, což je záměr pískoviště. Pokud si chtějí dělat bábovky, tak se snaží prohrabat na původní jemný písek. Chtěla bych se zeptat, zda je možno ho zvětšit a změnit písek? Pro děti je velikostně malý a to nemluvím o tom, pokud se zde sejdou maminky s dětmi, školka a speciální školka a škola. Děti musí uvnitř stát, protože tam nemají dostatek prostoru. Myslím, že je to pár prken a město by mohlo do budoucí generace investovat pár korun. Desky na překrývání jsou nevyužívány a o to by šel prostor zvětšit. Další dotaz, proč není dětské hřiště větší, vždyť by zde šlo přidat pár atrakcí, aby děti měli větší volbu? Je zde dostatek místa. Uvažuje se vůbec o nějaké revitalizaci? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

dětské hřiště v parku není možné v současné chvíli zvětšit. Travnatá plocha za hřištěm je součástí projektu revitalizace parku v Čermákových sadech.

V březnu proběhla revize všech dětských hřišť v Rakovníku a veškeré opravy se nyní provádějí postupně. Úpravy provádí Údržba městských komunikací a z kapacitních důvodů není možné provést úpravy všech hřišť najednou. Nemusíte mít strach, Vámi zmíněné nedostatky budou opraveny, jakmile přijde řada na toto hřiště. Chybějící odpadkový koš byl nahlášen referentovi odboru správy majetku, v nejbližší době bude nahrazen. Co se týče pískoviště a dosypání nového písku, odlišnou hrubost písku zvolil dodavatel z důvodu změny norem pro písek na dětských hřištích. Dle změn musí být bohužel používaný tento typ. Samotné zvětšení pískoviště se v tuto chvíli také neplánuje. Možná se to nezdá, ale pískoviště je nejnákladnější prvek dětských hřišť. Realizace tohoto stojí bezmála 35.000,- Kč, kdy do ceny nejsou započítány budoucí náklady na údržby. Desky na překrývání jsou využívány, město má sepsanou smlouvu na uzavírání pískovišť ve svém vlastnictví, každé ráno je otevřeno a večer opět zakryto. Na dotaz, proč není hřiště větší, bylo částečně zodpovězeno v úvodu odpovědi. Nicméně přidání několika atrakcí může být předmětem diskuze. Doporučuji zkontaktovat kolegu Aleše Záblockého (azablocky@murako.cz, 313 259 152) nebo se za ním zastavit osobně na odbor správy majetku a sdělit mu Vaše představy. Většinou není problém změny realizovat, pokud odpovídají normám pro dětská hřiště.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 08.06.2018

Stránka