Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Krátce z města - 11. 5. 2017


logo

 

Přijetí daru – 2. ZŠ
Rada města udělila řediteli 2. ZŠ Rakovník souhlas s přijetím účelově určeného peněžního daru ve výši 8 tis. Kč na nákup pomůcek do oddělení školní družiny. Dar věnovala společnost Autostop, spol. s r. o., Rakovník.
 

Fond rozvoje bydlení pozastaven
Rada města s ohledem na nejasnou právní situaci v oblasti poskytování úvěrů ze strany měst a obcí prozatím pozastavila Fond rozvoje bydlení města Rakovníka. Žádosti, které byly doručeny, jsou projednány předběžně schváleny a peníze budou vyplaceny ihned poté, co budou mít města a obce jasná stanoviska České národní banky jako dozorového orgánu a Ministerstev financí a vnitra.
Na Městský úřad Rakovník byly v termínu doručeny 4 žádosti o půjčku v souhrnné částce 438 tis. Kč. Ve 2 případech využili žadatelé novinky, a to možnosti využít půjčku na stavbu nebo rekonstrukci oplocení.


Vypsání veřejné zakázky – prostranství Na Sekyře
Rada města rozhodla zahájit podlimitní zadávací řízení na veřejnou zakázku „Prostranství Na Sekyře, Rakovník“. Předpokládaná cena realizace akce je cca 8,5 mil. Kč bez DPH. Rekonstrukce prostranství zahájí nejprve síťaři, kteří provedou výměnu inženýrských sítí. Následně zahájí město revitalizaci prostoru zahrnující prostor od parku Na Sekyře po křižovatku u Tylova divadla.


Zpracování projektové dokumentace - regenerace MPZ Rakovník IV. etapa – Martinovského, V Hradbách
Rada města rozhodla objednat u společnosti Ateliér Kprojekt, s. r. o., Rakovník zpracování kompletní projektové dokumentace vč. Geodetického doměření, inženýrské činnosti a autorského dozoru pro IV. etapu regenerace MPZ – ulice Martinovského a v Hradbách. Cena veškerých projektových prací je 156 032 vč. DPH.


Kvalita pitné vody
Radě města byla předložena informativní zpráva o kvalitě pitné vody v Rakovníku v 1. čtvrtletí roku 2017. Kvalita pitné vody je kontrolována v souladu s legislativou, rozbory vody vyhověly hygienickým limitům.


Rekonstrukce chodníku v ul. Boční
Rada města rozhodla navázat na probíhající projekt revitalizace sídliště Bendovka a objednat rekonstrukci chodníku v ulici Boční, která není v rámci projektu zahrnuta. Rekonstrukci provede společnost Froněk, s. r. o., Rakovník za cenu 256 587 Kč vč. DPH.
 

Nákup vodních šlapadel pro Tyršovo koupaliště
Rada města rozhodla zakoupit pro areál Tyršova koupaliště 2 nová šlapadla. Šlapadla dodá společnost AZ Boat, s. r. o., Bořitov za cenu 48 780 Kč vč. DPH.


Nákup 3 květinových věží
Rada města rozhodla zakoupit 3 ks květinových věží, které budou umístěny před hlavní vchod radnice z Husova náměstí a na středu Husova náměstí. Květinové věže dodá společnost Terra Group za cenu 154 396 Kč vč. DPH. Květinové věže jsou opakovaně použitelné, po sezóně se demontují a osází se opět následující rok.

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ


15. 5. 2017 Zobrazit méně

Stránka