Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Krátce z města - 12. 4. 2017


logo

 

Dotace v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví
Rada města rozhodla poskytnout dotace v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví pro rok 2017 pro 7 subjektů v celkovém objemu 64 000 Kč a současně doporučila zastupitelstvu městu poskytnout dotace z této oblasti pro 2 subjekty v celkovém objemu 146 000 Kč.

 

Souhlas s přijetím daru – Jesle Rakovník
Rada města udělila vedoucí Jeslí Rakovník souhlas s přijetím věcného daru ve formě čistících prostředků v hodnotě 2 000 Kč od společnosti Procter&Gamble – Rakona.

 

Zadávací řízení na páteřní cyklotrasu
Rada města rozhodla zahájit podlimitní zadávací řízení na veřejnou zakázku na akci páteřní cyklotrasy městem Rakovník. Realizace této akce by měla být zahájena v květnu 2017 a dokončena na konci září. Předpokládaná cena zakázky je cca 6,8 mil. Kč bez DPH.

 

Zateplení budovy odboru dopravy
Rada města se na své 77. schůzi zabývala také výsledkem zadávacího řízení na zateplení budovy odboru dopravy v Nádražní ulici. Ve stanovené lhůtě byly na MěÚ doručeny 2 nabídky a rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se společností Martin Vršecký, Rakovník za celkovou cenu 6 320 342 Kč vč. DPH. Práce na zateplení budovy začnou ještě v dubnu a dokončeny budou v říjnu 2017.

 

Rekonstrukce Tyršova koupaliště – 1. etapa
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na 1. etapu rekonstrukce Tyršova koupaliště, při níž vznikne nová budova se sociálním zařízením při vstupu do areálu a bude zrekonstruován vstupní prostor včetně pokladny. Práce provede společnost Martin Vršecký, Rakovník za celkovou cenu 6 036 663 Kč vč. DPH. Ve lhůtě, která byla stanovena, byly na MěÚ doručeny 3 nabídky. Rekonstrukce je již zahájena a dokončena bude do konce srpna 2017.

 

Sadové úpravy východní části Komenského náměstí
Rada města rozhodla vypsat zadávací řízení k podání nabídky na realizaci sadových úprav východní části Komenského náměstí, a to od křižovatky v ul. S. K. Neumanna až ke křižovatce s ulicí Bradského.
Návrh výsadby navazuje na již realizované úpravy na protilehlé západní straně Komenského náměstí. Se stávajícími dřevinami, až na živý plot v severní části ulice, návrh nepočítá a budou odstraněny. Celkem bude do tohoto prostoru nově umístěno 39 stromů a 760 keřů.
Po realizaci této úpravy vznikne v tomto prostoru oboustranná alej s podsadbou živých keřů, které částečně odcloní rušnou komunikaci od domů.

 

Úpravy pěších tras v urnovém háji
Rada města rozhodla vypsat zadávací řízení k podání nabídky na 3. etapu opravy pěších tras v urnovém háji. Projekt, který byl zpracován v roce 2012, byl již z větší části realizován a nyní chybí realizovat poslední část. Tato etapa obsahuje úseky o celkové délce 161 m, jednotlivé úseky jsou směrově i výškově velmi členité, některé části jsou vedeny v nestabilních zářezech ve svahu apod. V rámci této etapy dojde ke zpevnění tras vrtanými mikropilotami, palisádami a dojde také k umístění nových zábradlí.

 

Opravy sgrafitové omítky na historické budově Samson
Rada města rozhodla objednat opravu sgrafitové omítky na historickém objektu Samson u restaurátora Jana Turského, Hostivice za celkovou cenu 195 500 Kč vč. DPH. Tento objekt patří k nejstarším dochovaným stavbám v Rakovníku a v současné době je uliční sgrafitová fasáda velmi poškozena a musí být opravena, aby nedošlo k dalšímu poškození a nevratnému zániku sgrafitové výzdoby objektu.

 

Rekonstrukce hygienického zařízení v MŠ Vinohrady
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na rekonstrukci hygienického zařízení v MŠ Vinohrady se společností Plastimont, Rakovník za celkovou cenu 293 955 Kč vč. DPH. Součástí rekonstrukce je renovace dětského sociálního zařízení v přízemí a 1. patře levého křídla budovy včetně výměny vybavení koupelen. Na rekonstrukci přispěla darem ve formě obkladů a dlažeb také společnost Lasselsberger. K realizaci dojde v průběhu letních prázdnin.

 

Rekonstrukce vstupů a čelního oplocení areálu SK Rakovník
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na rekonstrukci vstupů a čelního oplocení areálu SK Rakovník se společností Údržba městských komunikací, Rakovník za celkovou cenu 414 389 Kč vč. DPH. Rekonstrukce bude zahájena v dubnu a dokončena do konce května.

 

Výměna oken 1. ZŠ Rakovník
Rada města rozhodla, na základě výsledků veřejné zakázky, uzavřít smlouvu o dílo na realizaci výměny oken 1. ZŠ Rakovník se společností NENADAL, s. r. o., Mělník za celkovou cenu 6 401 195 Kč vč. DPH. Veřejné zakázky se zúčastnilo 6 zájemců o zakázku. Práce budou zahájeny v dubnu a dokončeny budou do konce srpna.

 

Rekonstrukce chodníků v ul. Heroldova
Rada města rozhodla objednat u společnosti Údržba městských komunikací, Rakovník rekonstrukci chodníku ve zbývající části Heroldovy ulice za cenu 199 884 Kč vč. DPH. V loňském roce proběhla rekonstrukce ulic Krinitova a Heroldova a v Heroldově ulici skončila před bytovým domem. Nyní se zrekonstruuje zbývající část.

 

Rekonstrukce chodníků v ulici Nádražní
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se společností Údržba městských komunikací, Rakovník na rekonstrukci chodníků v ulici Nádražní za celkovou cenu 719 217 Kč vč. DPH. V rámci této stavební akce dojde k rekonstrukci chodníku od odboru dopravy směrem k nádražní budově.

 

Výměna dveří Smuteční obřadní síně
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na výměnu dřevěných vchodových dveří Smuteční obřadní síně se společností Stavební podnik, s. r. o., Rakovník za celkovou cenu 220 796 Kč vč. DPH. Stávající vchodové dveře jsou 30 let staré a svoji funkci neplní jak z estetických, tak i technických důvodů.

 

Výměna oken a vchodových dveří v budově správce hřbitova
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu u dílo se společností Stavební podnik, s. r. o., Rakovník na výměnu oken a vchodových dveří v objektu správce hřbitova za celkovou cenu 240 120 Kč vč. DPH.

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ


21. 4. 2017 Zobrazit méně

Stránka