Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Krátce z města - 15. 3. 2017


logo

 

Dotace v oblasti životního prostředí, kultury a prevence sociálně patologických jevů
Radní se na své poslední schůzi opět zabývali poskytnutím dotací pro rok 2017. Tentokrát se jednalo o oblasti životního prostředí, kultury a prevence sociálně patologických jevů. V rámci dotací v oblasti životního prostředí rozdělili mezi žadatele částku 180 tis. Kč, v oblasti kultury rozdělili 555 tis. Kč a v oblasti prevence sociálně patologických jevů rozdělili 150 tis. Kč. O dalších dotacích z oblasti kultury, v celkovém objemu 325 tis. Kč, ještě budou rozhodovat zastupitelé

 

Dar pro Nadační fond Gaudeamus          
Rada města, stejně jako v předchozích letech, rozhodla podpořit Nadační fond Gaudeamus Cheb, který letos pořádá již XXVI. ročník dějepisné soutěže studentů gymnázií z ČR a SR. Na podporu této soutěže rozhodli radní přispět částkou 3 tis. Kč.

 

Souhlas s přijetím daru – 1. MŠ
Rada města udělila ředitelce 1. MŠ Rakovník souhlas k přijetí účelově určeného peněžního daru ve výši 10 tis. Kč od společnosti CONSENTA, s. r. o., Praha 1. Tento dar bude použit na rekonstrukci sociálního zařízení v přízemí školy.

 

Rekonstrukce oplocení a vstupu areálu SK Rakovník
Rada města rozhodla vypsat zadávací řízení na opravu vstupu a oplocení areálu SK Rakovník. Projekt, který zpracoval Ing. arch. Zuska, byl odevzdán v září loňského roku. Předpokládané náklady jsou cca 380 tis. Kč vč. DPH.

 

Zadávací řízení – výměna oken a dveří 1. ZŠ Rakovník
Rada města rozhodla vypsat veřejnou zakázku týkající se výměny oken a dveří 1. ZŠ Rakovník. Předpokládáme, že samotná výměna se realizuje v průběhu letních prázdnin tak, aby došlo k co možná nejmenšího zásahu do chodu školy. Předpokládané náklady jsou zhruba 9 mil. Kč.

 

Prodej budovy – Tyršova 437
Rada města doporučila zastupitelstvu města odprodat budovu v Tyršově ulici čp. 437, která byla dlouhodobě nevyužívaná. Budova byla nabízena k prodeji od října 2015, minimální stanovená cena prodeje byla 6 mil. Kč. Za celou dobu zveřejňování prodeje se nyní přihlásil jediný zájemce, který za budovu nabízí 6 005 000 Kč.

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ


16. 3. 2017 Zobrazit méně

Stránka