Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Krátce z města - 2. 3. 2017


logo

 

Nákup služebního automobilu
Rada města rozhodla na základě předložených nabídek zakoupit osobní automobil Dacia Duster od spol. K N car, s. r. o., Kladno za cenu 262 057 Kč vč. DPH. Automobil zvládne provoz v horším terénu, a proto ho využije zejména odbor správy majetku, odbor životního prostřední a odbor výstavby a investic.
Město Rakovník má v současné době 9 služebních vozů + 1 vůz určený pro potřeby senior taxi. Zakoupené vozidlo Dacia bude 10. vozidlem.


Vypsání zadávacího řízení na I. etapu rekonstrukce Tyršova koupaliště
Rada města rozhodla vypsat zadávací řízení na I. etapu rekonstrukce Tyršova koupaliště. Součástí této etapy rekonstrukce bude vybudování nové budovy se sociálním zázemím (současné, byť plně zrekonstruované, kapacity nejsou pro provozovatele dostatečné), vybudování parkovacích stání před vstupem a rekonstrukce vstupního objektu – pokladny. Projekt I. etapy rekonstrukce byl realizován ve spolupráci vedení města, odboru výstavby a investic a provozovatele. Náklady na realizaci I. etapy jsou cca 5,8 mil. Kč.


Vypsání zadávacího řízení na rekonstrukci budovy odboru dopravy MěÚ
Rada města rozhodla zahájit zadávací řízení výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku rekonstrukce budovy odboru dopravy MěÚ Rakovník. V rámci rekonstrukce dojde k výměně oken, zateplení objektu, rekonstrukci elektroinstalace a vnitřního osvětlení. Předpokládané náklady jsou cca 6,6 mil. Kč, město získalo dotaci v maximální výši 1,57 mil. Kč.


Opravy budovy radnice v r. 2017
Rada města rozhodla na základě vypsaných zadávacích řízení uzavřít smlouvy o dílo na výměnu střešní krytiny budovy radnice čp. 27 a na opravu omítek průjezdu radnice. Zadávací řízení na opravu fasády radnice čp. 29 a 30 bylo s ohledem na finanční prostředky zrušeno. Rekonstrukci střechy provede společnost Jiří Polukoška, Podbořany za celkovou cenu 1 321 603 Kč vč. DPH a opravu omítek provede společnost ALTRYSS, s. r o., Most za celkovou cenu 427 053 Kč vč. DPH.
Na tyto práce získalo město dotaci z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v maximální výši 620 tis. Kč.


Prodej stavebních parcel v Hořesedlích
Město Rakovník prodává stavební parcely pro stavbu RD v Hořesedlích. Parcely mají průměrně 1000 m2 a průměrná cena parcely je 450 tis. Kč. Bližší informace jsou k nalezení na úřední desce, případně je poskytnou pracovníci odboru správy majetku.

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

 


8. 3. 2017 Zobrazit méně

Stránka