Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Organizační řád Městského úřadu Rakovník

Rada města vydává dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů tento Organizační řád Městského úřadu Rakovník.

Příloha 1. Organizačního řádu - Organizační struktura
Kancelář tajemníka úřadu
Ekonomický odbor           
Odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu
Odbor vnitřních věcí
Odbor správy majetku
Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence
Odbor životního prostředí
Odbor výstavby a investic
Odbor dopravy
Správní odbor a obecní živnostenský úřad
Útvar interního auditu